Poll: Ik denk graag mee over de ontwikkeling van landgoed De Slotplaats

Ik denk graag mee over de ontwikkeling van landgoed De Slotplaats

  • Nee (43%, 22 stemmen)
  • Ja (41%, 21 stemmen)
  • Geen mening (16%, 8 stemmen)

Totaal aantal stemmen: 51
Reageren? Klik op de vraag.

Laden ... Laden ...

Zoals vermeld in het bericht van vorige week:

Beste omwonenden en gebruikers van natuurgebied De Slotplaats in Bakkeveen,

U woont in de nabijheid van Landgoed de Slotplaats bij Bakkeveen of bezoekt dit gebied. Wellicht wandelt of fietst u daar regelmatig. Sinds 1997 is Natuurmonumenten beheerder van dit prachtige gebied. Met ons werk proberen we meer aansluiting te vinden bij de wensen van verschillende gebruikersgroepen en directe omgeving.

Daarnaast willen we gebruikers, waar mogelijk, actief betrekken bij dit prachtige gebied. Waar de behoefte vanuit de omgeving ligt, willen we graag van u horen. Daarom nodigen wij u uit om hierover van gedachten te wisselen op 13 maart vanaf 19.30 uur in het theehuis De Slotplaats, Foarwurkerwei 3 Bakkeveen.

We zouden erg graag uw visie willen vernemen over De Slotplaats. Wij zien de bijeenkomst vooral als een open ontmoeting met u als omwonende of gebruiker, waarin we wensen en ideeën over de Slotplaats met elkaar kunnen delen. In de bijeenkomst is uiteraard ook de nodige tijd ingeruimd voor het beantwoorden van vragen.

Graag horen wij van u of u gebruik wilt maken van onze uitnodiging. U kunt zich aanmelden bij Albert Nijmeijer, bereikbaar via mailadres [email protected]


De uitslag van de vorige poll is duidelijk, het overgrote deel van de stemmers vindt de Mjumsterwei niet veilig!

Vind jij de Mjumsterwei een veilige weg?

  • Nee (67%, 95 stemmen)
  • Ja, maar niet voor fietsers (20%, 28 stemmen)
  • Ja (11%, 15 stemmen)
  • Geen mening (2%, 3 stemmen)

Totaal aantal stemmen: 141
Reageren? Klik op de vraag.

Laden ... Laden ...
Geplaatst in: Opmerkelijk

Geef een reactie