Ontwikkeling gebied landgoed Slotplaats

Beste omwonenden en gebruikers van natuurgebied De Slotplaats in Bakkeveen,

U woont in de nabijheid van Landgoed de Slotplaats bij Bakkeveen of bezoekt dit gebied. Wellicht wandelt of fietst u daar regelmatig. Sinds 1997 is Natuurmonumenten beheerder van dit prachtige gebied. Met ons werk proberen we meer aansluiting te vinden bij de wensen van verschillende gebruikersgroepen en directe omgeving.

Daarnaast willen we gebruikers, waar mogelijk, actief betrekken bij dit prachtige gebied. Waar de behoefte vanuit de omgeving ligt, willen we graag van u horen. Daarom nodigen wij u uit om hierover van gedachten te wisselen op 13 maart vanaf 19.30 uur in het theehuis De Slotplaats, Foarwurkerwei 3 Bakkeveen.

We zouden erg graag uw visie willen vernemen over De Slotplaats. Wij zien de bijeenkomst vooral als een open ontmoeting met u als omwonende of gebruiker, waarin we wensen en ideeën over de Slotplaats met elkaar kunnen delen. In de bijeenkomst is uiteraard ook de nodige tijd ingeruimd voor het beantwoorden van vragen.

Graag horen wij van u of u gebruik wilt maken van onze uitnodiging. U kunt zich aanmelden bij Albert Nijmeijer, bereikbaar via mailadres [email protected]

Geplaatst in: Natuurmonumenten

Geef een reactie