Reünie voor Bakkeveensters van toen en nu !

Beste mensen,

Afgelopen maand zijn er weer honderd bijgekomen! Er hebben nu ruim 250 mensen aangegeven dat zij naar de reünie komen.
Hoort u daar al bij? Nog niet? Ga snel naar www.bakkeveen.nl of bel een van ons.

Vorige keer schreef ik dat tot dan toe de oudste deelnemer 82 jaar telde. Dat record is ondertussen met 1 jaar verhoogd, Jeltje de Vries-Oenema (Jeltje van Haring, út ‘e Mjûmer) is 83 jaar. De jongste deelnemers zijn Lydia Krist (lid reüniecommissie) en Kees van der Meulen (lid jubileumcommissie). Leuk te zien dat de jongste garde actief bij de organisatie van jubileum en reünie betrokken is. Ook leuk te melden dat de Bakkeveensters om utens, die zich hebben aangemeld, uit alle windstreken komen: Amsterdam, Fijnaart, Soest, Joure, Heerenveen, Valthermond, Middelstum, Marum, Oudeschoot, Elst, etc.
Op Facebook zijn door verschillende mensen nu 295 mensen uitgenodigd en zijn mensen druk bezig hun oude contacten op te sporen. Meest gehoorde opmerking op Facebook: “vind ik leuk”!

Een greep uit de aanmeldingen die via de website van Bakkeveen of via de telefoon zijn binnengekomen:

Thea Geertsma, Lydia Krist, Durk de Haan, Roelie Jongstra, Aukje van der Meer, Jaap Louwes, Tytsje Looper, Roelie Wiering, Fokje de Vries, Berber Balkema, Jan van Dalen, Jurjen Stoker, Tjeerd Louwes, Ukie IJbema, Evert Wiltstra, Ytje Wiltstra, Alle IJbema, Grietje Postma, Aaltje van der Schaaf, Nynke van der Wal, Jan-Anne van der Beek, Wobbe de Jong, Rosina Kamminga, Ciska Bouma, Lammy Stoker, Janita Veenstra, Aaltje van der Velde, Janneke van der Meer, Pia de Jong, Piety van der Veer, Joop Nieuwdam, Lenie Aans (Nieuwdam), Dukke Benedictus (Lenselink), Iskje Hovinga, Geertsje Postma (Jongstra), Riek Van der Bos (Tuin), Jantsje van Houten (Wieldraaijer), Hinke van Houten, Bonnie Wiering, Johannes Winter, Hermina Bosch (Winter), Emmy Iwema, Sale Coenrady, Mada Venema, Pieter de Jong, Joukje Bosma (de Jong), Lammie van Dekken (Luitjes), Herman van der Sluis, Immie Dolstra, Dieuwkje Veenstra (de Vries), Jacob de Vries, Hennie Jongstra (Vos), Anna Wiering (Stoker), Steffen Stoker, Gepke van der Werf, Wietske Veenstra, Jan Veenstra, Teatske Sikma (Veenstra), Reit Winter, Minne Dolstra, Toltsje Benedictus (Scheringa), Ewoud Valk, Moriah Valk, Klasien Douwsma, Suardus Douwsma, Wouter van der Beek, Jitze Veenstra, Ali Balkema, Timo Balkema, Johan van Gorkum, Ruurd van der Wal, Sietske van der Wal, Uulko Siebenga, Griet Tuinstra (Meijer), Germ Tuinstra, Anna Fokkema (Tuinstra), Kees van der Meulen, Marga Jeeninga (de Bie), Diana Tolman, Sietske Wouda, Johannes ten Hoor, Roelie Jongstra (Varwijk), Willem Varwijk, Rinze Jonkman, Geesje Jonkman-Maat, Joop Postma, Renate de Vegt (Postma), Herman van der Til, Germ Nicolai, Thea Nicolai, Jan Anne Balkema, Roelie de Jong (Kroeze), Reinder Kroeze, Huub Bouma, Johannes Roelsma, Riemke Roelsma, Jelly Hoekstra- Boersma, Roel Hoekstra, Neeltje Haisma, Rinse Haisma, Gerrit Veenstra, Greet Wiering (Siersma), Ank Wiering, Margriet Dijkstra, Romke van der Woud, Truus Witteveen, Johan Witteveen, Joukje van Dekken (De Wal), Immie Postma, Geert Louwes, Boukje Sikma (Postma), Trijntje Stoker (Boonstra), Theun van der Meulen, Jan Sikma, Fetje De Jong (Jongsma), Harm de Jong, Janny Boelhouder (Van der Til), Jaap Valk, Aafke Valk, Jakob Sikma, Joeke de Jong, Jeltje Oenema (de Vries), Haring de Vries, Oege Nijboer, Sjoertje (Sjoukje) De Haan (Nijboer).

De datum 23 maart, waarop de jubileumactiviteiten van start gaan komt snel dichterbij. Wellicht een extra stimulans om u snel aan te melden voor de reünie.

Klik hier voor het aanmeldingsformulier.

De reünie commissie.

Meer informatie:

Twitter: @bakkeveenreunie

Facebook: Bakkeveenreünie2013

E-mail: [email protected]

Telefonisch of schriftelijk aanmelden kan ook:
Anna Stoker-Wiering
Boskleane 36, 9243 JA Bakkeveen
Telefoon 0516 541897/06 12178169

Dukke Lenselink-Benedictus
Binnenwei 27, 9248KV Siegerswoude
Telefoon 0512 300886/06 13017994

Geplaatst in: PB125

2 reacties op “Reünie voor Bakkeveensters van toen en nu !

  1. Hannie Gorter zegt:

    Leuk, wij hebben er zin in. Als de 4 gezusters Rozema zijn wij s’avonds in de feesttent van de partij!!! We hopen heel veel jeugd van die tijd tegen te komen, gezellig !!!

    groet van, Sjoukje, Hannie, Wietske en Tinie.

  2. H.Winter-Bosch en J.Winter zegt:

    We waren er al om ruim half één; konden meteen ons naamplaatje krijgen en toen kon de hernieuwde kennismaking beginnen. Druk gebruik van gemaakt en van genoten. Geen moment van verveling of ongenoegen gekend. Een groot compliment voor de organisatie: bedankt!
    Wij kijken terug op een lange en prachtige middag.

Geef een reactie