It Skouderklopke 1: oud-voorzitster Adja

Ze is weer gestrikt…… Adja Hoogvorst!
Dat zou niet, want na 25 jaar voorzitster te zijn geweest van speel ‘o theek De Speelbak in Bakkeveen, vond ze het wel welletjes met het vrijwilligerswerk….
Maar ach, gewoon bestuurslid zijn van Gymnastiekvereniging Kwiek is toch wat anders dan voorzitster zijn, meent ze en dus zei ze voor deze ene keer toch maar weer JA!

 Een “duurzame” vrijwilligster kan Adja genoemd worden, eentje die alle respect van heel Bakkeveen verdient. Want maar liefst 25 jaar heeft ze bestuurd, gestuurd, gecoördineerd en de handen uit de mouwen gestoken voor
speel ‘o theek De Speelbak.

Vorig jaar aan het einde van het seizoen stopte ze ermee en liet ze een -in alle opzichten- goed draaiende speel ‘o theek achter zich.

 Indertijd werd het idee voor een speel ‘o theek op het consultatiebureau van Bakkeveen geboren en Adja, met haar opleiding als speltherapeute, voelde zich gelijk tot dit initiatief aangetrokken.

In 1987 ging men, met Adja Hoogvorst als voorzitster, van start. Daarmee kreeg de Speelbak een voorzitster die het lang vol hield en die in al die jaren heel wat gebeurtenissen en veranderingen heeft meegemaakt.

Zo veranderde het speelgoed (tegenwoordig zijn er zelfs spelcomputers ….), zo veranderden geregeld de leden en het ledental, waren er bestuurswisselingen, waren er wisselende vrijwilligers en daarnaast waren de organisatiestructuur en de huisvesting meermalen aan veranderingen onderhevig

 De speel ‘o theek funtioneerde een tijd onder het Onderwijskundig Adviesbureau, ging toen over naar Stichting De Ploeg en weer later naar Timpaan. in 2011 werd de speel ‘o theek van Timpaan losgekoppeld, om als zelfstandige stichting verder te gaan.

In de afgelopen 25 jaar waren er maar liefst 5 verhuizingen en wel van kleuterschool De Pikestjelp naar OBS De Oanrin, daarna naar CBS Betrouwen (waar een nieuwe aanbouw voor nodig was), vervolgens naar de winkel van Oedske Donker en laatstelijk naar de locatie van SCW de Dúnhoeke in Dúndelle. Ook hier werd er een nieuwe aanbouw voor de Speelbak gerealiseerd.

En dan waren er nog de vele (pepernoot-) acties, de subsidieaanvragen , de fondsenwerving …..

 Al met al: er was veel werk te verzetten en dankzij de grote inzet van Adja (met vaak praktische en morele steun van echtgenoot Frits) kwam alles altijd rond .

“Maar ik heb het écht niet alleen gedaan,” zegt deze duurzame vrijwilligster  “Naast mij waren er altijd andere bestuursleden en vrijwilligers, die naar beste vermogen hebben mee gewerkt….”

Zal helemaal waar zijn Adja ….maar it Skouderklopke is dit keer écht voor jou alleen bedoeld !!!

Geplaatst in: It skouderklopke

Geef een reactie