Prestatieafspraken Wonen en Leven ondertekend

Dinsdag 4 december 2012 hebben Elkien, Woonfriesland en de gemeente Opsterland de prestatieafspraken Wonen en Leven 2012 – 2025 ondertekend.

Met de overeenkomst willen zij het begrip ‘Wonen’ in de brede zin van het woord uitdragen.

Daaronder zijn begrepen de zorg voor goede woonmogelijkheden voor iedereen, de zorg voor sociaal gevarieerde woongemeenschappen, de zorg voor verscheidenheid in de dorpen, woonwijken en woonbuurten, de zorg voor de kwaliteit van goede woonomgeving en de zorg voor een passend voorzieningenniveau.

Geplaatst in: 2012-gebeurtenissen

Geef een reactie