VIJVER; politiek stelt vragen aan B. en W. 3 UPDATES 23 mei

update 23 mei:
Donderdagavond 24 mei is er een gesprek tussen Gemeente en Plaatselijk Belang over deze kwestie.

update 23 mei:
Marcel van Opzeeland heeft namens Opsterlands Belang maandagavond de (vervangende) wethouder ondervraagd tijdens commissie Mienskip bijeenkomst. Er kwamen geen duidelijke antwoorden.

update 23 mei:
Dieko van der Harst (ook OB) heeft dinsdagochtend met Wietse Kooistra gesproken. We weten niet wat daaruit is gekomen.

22 mei:
Johan Sieswerda heeft namens de politieke partij OpsterLanders de volgende schriftelijke vragen m.b.t. de vijver aan B & W gesteld.

 1. Heeft u kennisgenomen de drooglegging van de vijver in Bakkeveen en van het feit dat er voldoende vrijwilligers zijn om de waterpomp te bedienen?
   
 2. De gemeente weigert de waterpomp te vervangen. Kunt u nader toelichten waarom u dit heeft besloten? Wanneer heeft B&W dit besloten? Wie is verantwoordelijk (geweest) voor de waterpomp? Wat zijn de kosten van een waterpomp?
   
 3. Hoe is de communicatie met Bakkeveen verlopen? Is er dit jaar overleg geweest met bijv. Plaatselijk Belang, voetbalvereniging en/of anderen uit het dorp? Wanneer heeft de gemeente schriftelijk aangekondigd niet meer verantwoordelijk te willen zijn voor de vijver achter de scholen? Kunt u deze brief bij de beantwoording van onze vragen meesturen?
   
 4. Bent u het met OpsterLanders eens, dat de drooglegging van de vijver negatieve gevolgen heeft voor de leefbaarheid in Bakkeveen en dat dit (aangezien u zelf Bakkeveen heeft aangemerkt als toeristisch centrum) een slecht visitekaartje betekent naar buiten toe?
   
 5. Is het droogleggen van vijvers in Opsterlandse dorpen een nieuwe beleidslijn? Zou u hetzelfde hebben gedaan als deze vijver achter het gemeentehuis in Beetsterzwaag had gelegen?

  zie ook:
  www.opsterlanders.nl/site/pages/posts/opsterlanders-stelt-vragen-over-drooglegging-vijver-in-bakkeveen358.php

  Welke politieke partijen volgen?

Geplaatst in: 2012-gebeurtenissen

2 reacties op “VIJVER; politiek stelt vragen aan B. en W. 3 UPDATES 23 mei

 1. JohanS zegt:

  Bijzonder interessante update-informatie, Dirry, want Dieko van der Harst (OB) heeft mij op de 23e verzocht de schriftelijke vragen in te trekken. Wat ik dus nooit doe. Ten eerste om de nodige druk op de gemeenteketel te houden en ten tweede omdat ik nooit en te nimmer toegeef aan censuur.
  Bij de beantwoording van de vragen van Marcel van Opzeeland was het antwoord van B&W, dat de vijver de aandacht had van het gemeentebestuur …

 2. JohanS zegt:

  Aanvullende informatie (m.b.t. schriftelijke vragen):
  B&W moet mijn vragen binnen 30 dagen hebben beantwoord! Gebeurt dit niet, dan moet het gemeentebestuur mij schriftelijk verzoeken om uitstel en uitleggen waarom er uitstel van de beantwoording moet komen.

Geef een reactie