Zondag laatste dienst in Hervormde kerk (update)

Update 20-02-2012: Zondag 19 februari is de laatste kerkdienst gehouden in de Hervormde Kerk van Bakkeveen. De dienst begon om 10.00 uur en eindigde rond 11.30 uur.

De kerkdienst van 19 februari stond in het teken van de laatste dienst.

Onderaan de pagina staan een aantal foto’s (zwart/ wit) die tijdens de dienst zijn gemaakt.
 

——————————————————————————— 

Aanstaande zondag 19 februari wordt na 156 jaar de laatste kerkdienst gehouden in de Hervormde Kerk van Bakkeveen. Aan een stukje historie komt een einde.

De kerkelijke traditiebegon al veel eerder. Want het begin ligt al in 1168 toen vanuit het klooster Mariëngaarde te Hallum een monnik naar Bakkeveen werd gestuurd om hier een geloofsgemeenschap op te richten. Jaren later werd een kapel gebouwd en dankzij de rijke boer Doede (in Bakkeveen beter bekend met zijn deftige naam Dodo) kon er in de 13e eeuw zelfs een kluis/klooster worden gebouwd. De naam Kloosterkamp herinnert hier nog aan. Na de reformatie is dit in verval geraakt en gingen de paar gezinnen die toen in Bakkeveen woonden in Duurswoude naar de kerk.

Na het graven van de vaart voor de afvoer van turf kreeg het dorp meer inwoners en probeerde jonkheer Tjaerd van Aylva begin 18e eeuw een kerk te stichten. Maar blijkbaar was de tijd er toen nog niet rijp voor. Met steun van de landelijke kerk lukte het de heren Sikke Sikkema, L. Brouwer, R. de Jong en Jannes Terpstra in 1856 wel om een mooie sfeervolle kerk te laten bouwen. Hun namen staan op de steen boven de deur van de kerk.

Met pijn in het hart vanwege alle herinneringen die daar liggen, de vreugde en het verdriet dat daar is gedeeld, wordt nu afscheid van deze kerk genomen. Zoals de kerkdeur op zondagmorgen al vanaf 1856 voor iedereen open staat, is dit ook op 19 februari het geval. De dienst begint om 10.00 uur.” aldus kerkelijk medewerker Dik Vis in de Slûswachter van februari.
 

Er wordt bij de laatste dienst op 19 februari een volle kerk verwacht. Tevens wordt in de dienst, verzorgd voor Margriet Eekels, het avondmaal gevierd. Na afloop zullen alle lithurgische attributen uit de kerk gedragen worden. Hiermee wordt de kerkelijke rol van het gebouw definitief afgesloten. De Hervormde Gemeente Opsterland Noord heeft dan nog 2 kerken: in Ureterp en Siegerswoude. Waarschijnlijk wordt de kerk in Siegerswoude ook verkocht, maar niet eerder nadat de onderhouds- en renovatie werkzaamheden van de Ureterper kerk zijn afgerond.

 

En hoe dan verder met het kerkgebouw…
[uit de Leeuwarder Courant van 18 februari 2012]

 Plan bloemenwinkel in kerk Bakkeveen

De hervormde kerk aan de Tsjerkewal in Bakkeveen wordt mogelijk winkel. Dorpeling Mark Bakker heeft het gebouw gekocht, met de bedoeling om daarin de bloemen- en decoratiewinkel De Wylde Roas, bestierd door zijn moeder Janny Zandberg, te vestigen. Op termijn zou daar een theeschenkerij bij kunnen.

Komen Zandbergs plannen niet van de grond, dan wil Bakker er een woonhuis voor zichzelf van maken. Hij heeft een eigen timmerbedrijf en ziet het als “een enorm leuke uitdaging” om van zo’n object een origineel woonhuis te maken.

De kerk uit 1856 bevat een orgel uit 1963 en is geen monument. Zondag is er de laatste dienst. De Hervormde Gemeente van Opsterland stoot de kerk af, omdat het ledental teveel afneemt. Haar kerkgebouwen in Ureterp en Siegerswoude houdt ze nog wel.
[Einde citaat LC]

Klik hier voor de verkoop brochure [bron funda.nl]

Geplaatst in: Hervormde Kerk

1 reactie op “Zondag laatste dienst in Hervormde kerk (update)

  1. Wieberen Tjeerdsma zegt:

    Het einde van een tijdperk, veel herinneringen, een beetje weemoed. Tijden veranderen organisaties veranderen, huisvestingen veranderen. We gaan door in de vaart der volkeren. De verandering is ook weer een uitdaging voor de toekomst.

Geef een reactie