Archeologisch Steunpunt Bakkeveen

Van: Fred Hoogenboom (voorzitter Historische Vereniging Bakkeveen)
Aan: Evert Kramer (archeologisch werkverband Fries Museum)
Datum: 23 september 2011


Betreft: Archeologisch Steunpunt Bakkeveen.


Geachte heer Kramer,
Eind mei hebben wij telefonisch contact gehad over het voortbestaan van het Archeologisch Steunpunt Bakkeveen. Ik heb u toegezegd om na consultatie van de betrokkenen na de zomer een bericht te sturen, op basis waarvan verder besluitvorming kan plaatsvinden.
Ik heb de standpunten en opvattingen verzameld over hoe het verder moet met het Archeologisch Steunpunt Bakkeveen. Daartoe heb ik gesproken met Nely Fokkema (voormalig coördinator toeristeninformatiepunt – het lokale VVV), met Jeen Bouma (voorzitter van de fusieorganisatie van Vereniging voor Activiteiten (VVA en VVV), ik heb het onderwerp besproken in het bestuur van de Historische Vereniging Bakkeveen, en ik heb gesproken met Emy Hoogenboom (voorzitter van Plaatselijk Belang Bakkeveen).
De onduidelijkheid over het voortbestaan van de het informatiepunt voor toeristen in het koetshuis bij de Slotplaats is opgelost. In dat gebouw is het archeologisch steunpunt gevestigd. Het bestaat uit enkele vitrines met voorwerpen, enkele informatiepanelen en apparatuur waarop informatieve DVD’s kunnen worden getoond.
Het informatiepunt voor toeristen blijft bestaan. De fusieorganisatie VVV/VVA is vast van plan om het koetshuis bij de Slotplaats te blijven gebruiken als informatie- en verkooppunt. De organisatie spant zich in om een grotere bekendheid aan het bestaan van het informatiepunt te geven, en breidt de collectie van folders, brochures en boekjes uit.
Binnen het VVV is er teleurstelling over het feit dat het Archeologisch Steunpunt nooit een echte levende voorziening is geworden. Er is kritiek op het feit dat het Fries Museum na de vestiging van het Archeologisch Steunpunt nooit enige aandacht meer heeft gegeven aan het steunpunt, aan vernieuwing van de collectie en brochures en aan scholing van de vrijwilligers van het VVV. De video- of DVD-producties die een belangrijk onderdeel zijn van het archeologisch steunpunt, kunnen niet meer getoond worden, omdat de apparatuur niet goed functioneert. Onduidelijk is wie voor onderhoud en beheer van die voorziening verantwoordelijk is.


Voor de toekomst zijn vooral de volgende punten van belang.
Algemeen is het gevoelen dat de huidige opzet van het Archeologisch Steunpunt zich moeilijk laat combineren met de algemene publieksvoorziening van het toeristisch informatiepunt. Bezoekers hebben vaak een brede, ongerichte belangstelling voor wat de omgeving biedt, en het informatieaanbod van het archeologisch steunpunt wordt als te specifiek en te smal ervaren. Voor meer bredere informatie of om aan meer specifieke informatiebehoefte van bezoekers te voldoen is de statische en beperkte opzet van de huidige tentoonstelling minder geschikt. Daarvoor wijken mensen uit naar andere media en bronnen (tijdschriften, boeken, internet).
De voorzitter van de fusieorganisatie VVV/VVA pleit voor een wisseltentoonstelling, waarmee ingespeeld kan worden op actualiteit van wisselend seizoenen en bijzondere evenementen.
De Historische Vereniging Bakkeveen ziet meer in een levendig informatiepunt dat in stand gehouden wordt door een groter aantal organisaties zoals Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, ’t Fryske Gea, het Fries Museum, het Opsterlands Museum, het VVV, Landschapsbeheer Friesland, de gemeente Opsterland, de Historische Vereniging Bakkeveen en de Natuur- en Vogelwacht Bakkeveen, en wil de vraag opwerpen of de voorzieningen van het huidige informatiepunt wel optimaal zijn om zo’n samenwerkingsverband te ontwikkelen en te huisvesten.
Uiteraard zijn betrokkenen bereid om deel te nemen aan verder in overleg over eventuele voortzetting of verandering van de opzet van het Archeologisch Steunpunt.
 

Geplaatst in: Historie

Geef een reactie