Boskap in Oud-Bakkeveen begonnen.

Boskap in Oud-Bakkeveen begonnen.

Na de aangekondigde kap in 2006 en daarna in 2010, is dan nu op dinsdag 2 augustus 2011 de boskap in het bos Oud-Bakkeveen, rondom de Slotleane, begonnen.

Ik vind de voortekenen rondom deze kap niet gunstig.

Het overleg in 2010 en het blessen werd gevolgd door het plaatsen van mijn bericht op deze website
zie:
www.bakkeveen.nl/item/3315/Boskap-rondom-de-Slotleane%2C-een-tussenstand-….html

Hierna zou er sprake zijn van een hernieuwd overleg tussen de Vogelwacht Bakkeveen, mijzelf en de Bosgroep. Op het laatste moment echter weigerde de regio-beheerder van de bosgroep Noord-Oost Nederland dit overleg met mij aan te gaan.

De aanvankelijke afspraken waren onder andere dat er geen dode bomen werden gekapt, behalve binnen val-afstand van de paden en dit hout zou blijven liggen.
Ook zouden de ontbleste bomen worden gespaard zoals aangegeven in de inventarisatie door bureau Faunax.

Er zijn echter een flink aantal ontbleste bomen opnieuw geblest.
Ook zijn er een groot aantal dode bomen nog steeds geblest.
Er zijn bomen bijgeblest.
Er is geen nieuwe inventarisatie uitgevoerd.

De Code Zorgvuldig Bosbeheer die goldt tot 2011 en vooral de nieuwe Code Bosbeheer schrijft voor dat dode bomen met holen en spleten en ook loshangend schors niet worden gekapt.
Er is van diverse zijden nog aangedrongen op uitstel tot 1 september in verband met de mogelijke aanwezigheid van broedende Wespendieven. Toch is er nu reeds begonnen.

Er zijn o.a. door mij foto’s gemaakt van de ontbleste bomen, bomen met nesten (waaronder die van de eekhoorn) en op kaart ingetekend.

We moeten afwachten hoe één en ander nu gaat verlopen en volgen de gebeurtenissen.
Rino Rietveld.

Geplaatst in: 2011-gebeurtenissen

Geef een reactie