Wildbeheereenheid ‘Tsjonger en Ald Djip’ wint prijzen


Wildbeheereenheid ‘Tsjonger en Ald Djip’ wint prijzen

WBE “Tsjonger en Ald Djip” heeft tijdens de ALV KNJV te Zeist op 16 april 2011 een landelijke KNJV prijs hebben gewonnen, namelijk de:

WBE Wildwisselprijs 2011

Het bestuur is hier zeer trots op. De jury benoemde uit drie genomineerden WBE “Tsjonger en Ald Djip” als winnaar.
Het symposium over biodiversiteit, Toen….Nu….en Straks….. de Faunafair en wildbuffetten waren daarbij leidend. Lezingen van Rienk van der Berg, oud opzichter Staatsbosbeheer en van archeoloog Jan Slofstra bij het symposium werden nog specifiek genoemd en de excursie naar het veeteeltbedrijf van Jan van Dalen.
Het erbij betrekken van provinciale politiek, gedeputeerde Hans Konst, zusterorganisaties, pers en TV wordt daarbij als een pré beschouwd.
Voorzitter Frans Milius heeft de prijs glunderend in ontvangst genomen uit handen van voorzitter Seegers van de jurycommissie. De prijs bestaat niet alleen uit een prachtige beker die zijn naam niet helemaal meer eer aandoet, hij mag nu worden gehouden, ook de oorkonde en een check van duizend euro. De WBE is nu ook vereeuwigd op het KNJV bureau in Amersfoort op een schild, waar vijf voorgangers ook op vermeld staan. Een prachtige bos bloemen sloot de prijzenregen af.

Grotendeels om de zelfde redenen mochten voorzitter Frans Milius en secretaris Gerard Smit op 24 maart op de ALV van KNJV gewest Fryslân in ontvangst nemen de:

Tayaut PR Wisseltrofee

In samenwerking met de jachthoornblazers Après Chasse wordt de prijs jaarlijks beschikbaar gesteld aan een persoon of organisatie die zich bijzonder sterk heeft gemaakt jacht, beheer en schadebestrijding voor het grote publiek zichtbaar te maken. De tekst van de oorkonde staat op de website van de WBE.
Het bij deze behorende wisselprijs en speldjes werden overhandigd door voorzitter Wiebe Zijlstra van het KNJV gewest Fryslân.
Uiteraard is het bestuur van WBE Tsjonger en Ald Djip zeer content met deze prijzen. Zij hopen dat het voor de leden een stimulans is om het jachtbedrijf op een waardige manier te blijven uitdragen.

Overigens is het de tweede keer dat een bestuurslid van WBE Tsjonger en Ald Djip voor zijn inzet voor deze WBE en KNJV gewest Fryslân deze prijs kreeg uitgereikt. Oud voorzitter Joop Neutel kreeg de prijs voorjaar 1997 postuum uitgereikt. Zijn zoon Wout Neutel mocht hem toen in ontvangst nemen.
 

Geplaatst in: Bekijken: natuur en cultuur

1 reactie op “Wildbeheereenheid ‘Tsjonger en Ald Djip’ wint prijzen

  1. Hannie oenema zegt:

    Bestuur en medewerkes van harte gefeliciteert met deze mooie prijs ga zo door

Geef een reactie