Biodiversiteit: toen !!!….. nu …. straks ?????…

BIODIVERSITEIT

TOEN!!!!!…………NU………en STRAKS?????……….

 

Wildbeheereenheid ‘Tsjonger en Ald Djip’ organiseert samen met KNJV gewest Fryslân een symposium over biodiversiteit op zaterdag 2 oktober 2010 in restaurant ‘De Stripe’ te Wijnjewoude.

Het programma is als volgt:

 • 13.30 – 13.55 Ontvangst
 • 13.55 – 14.00 Opening Frans Milius (voorzitter WBE “Tsjonger en Ald Djip”)
 • 14.00 – 14.30 Jaap Dirkmaat (Vereniging Nederlands Cultuurlandschap)
  Nederland weer mooi!
 • 14.30 – 15.00 Hessel Agema (Skalsumer Natuurbeheer)
  Koe en natuur een bloeiende combinatie
 • 15.00 – 15.15 Hans Konst (Gedeputeerde provincie Fryslân)
 • 15.15 – 15.45 Pauze
 • 15.45 – 16.30 Discussie met de zaal
  (discussieleider en middagvoorzitter Hans Veurink SBNL)

Door politiek en consumentenbelangen gestuurd is de agrarische sector gedwongen hun areaal aan grond zo rendabel mogelijk te beheren. Deze middag zal door de sprekers deze problematiek vanuit verrassende gezichtspunten behandeld worden, waarbij de belangen van de grondgebruiker centraal staan.
Na de pauze is er voor genodigden gelegenheid met de sprekers en elkaar in discussie te treden.

De middag wordt georganiseerd voor jagers en grondgebruikers in en ten zuiden van het werkgebied van WBE ‘Tsjonger en Ald Djip’.

Agrarische Natuurverenigingen Gagelvenne en De Alde Delte, vogelwachten van Donkerbroek en Ureterp, alsmede het Servicepunt “Nieuwe Natuur” zullen aanwezig zijn.

 

WBE ‘Tsjonger en Ald Djip’
Aylvalân 4
9243 KG Bakkeveen

Tel.: 0516-541773
Mob.: 06-29158303
E-mail: [email protected]
KvK: 40005102
 

Geplaatst in: Tsjonger en Ald Djip

Geef een reactie