Feestelijke opening Sport Ontmoetings Plek

Beste bewoners,

Op zaterdag 17 oktober sil it heve! Na 2 jaar enthousiast geld te hebben ingezameld, krijgt de jeugd in Bakkeveen een centrale plek in het dorp om te sporten. De Sport Ontmoetings Plek (S.O.P.) is geschikt voor voetbal, volleybal en basketbal.

Twee jaar geleden hebben Jeen, Rinske en Tineke in Bakkeveen een enquête gehouden onder jongeren vanaf groep 7 van de basisschool tot en met de leeftijd van 16 jaar. Uit dit onderzoek is gebleken, dat de lokale jeugd hun eigen plek willen hebben in het dorp waar zij actief buiten kunnen sporten in plaats van verveeld om te hangen. Stedon heeft vervolgens een prachtig ontwerp gemaakt voor een sportkooi. Daarna is en handtekeningenactie gestart in Bakkeveen om een breed draagvlak te krijgen onder de plaatselijke bevolking.

Het realiseren een Sport Ontmoetings Plek kost maar liefst 40.000 euro. Daartoe zijn in het dorp door de jeugd diverse geldinzamelingsacties (tegelverkoop, autowassen, verkoop van kerstspullen, ledenwerfactie Plaatselijk Belang, vlooienmarkt, etc.) georganiseerd. Voorts zijn sympathieke sponsors aangeschreven. Zo hebben het VSB Fonds, het Fonds Bolsward/Dronrijp, de provincie Fryslân en niet te vergeten de gemeente Opsterland en de ondernemers uit Bakkeveen samen een aanzienlijke financiële bijdrage geleverd. De bal is rond en het eindbedrag is rond: onze jeugd kan straks sportief uit hun dak gaan.

Het programma van 17 oktober:
14.00 uur: Opening door Johan Sieswerda, voorzitter Plaatselijk Belang Bakkeveen
14.10 uur: Jeugd aan het woord.
14.15 uur: Toespraak door Klaas de Boer, wethouder gemeente Opsterland
14.25 uur: Feestelijke opening van de S.O.P. door de wethouder en de jeugd.
14.30 uur: Speciaal optreden
15.00 uur: Afsluiting
Locatie: Mjûmsterwei, naast de gymzaal en de basisscholen

Geplaatst in: 2009-gebeurtenissen

1 reactie op “Feestelijke opening Sport Ontmoetings Plek

  1. Huub zegt:

    Ik hoop dat er heel veel Bakkeveners aanwezig zullen zijn bij de opening,de jeugd heeft zo hun best gedaan om dit te realiseren.

Geef een reactie