Appartementencomplex: bezoek gemeenteraad

Bezoek gemeenteraad aan Bakkeveen

Op uitnodiging van Actiegroep en Plaatselijk Belang Bakkeveen hebben 10 leden van de gemeenteraad een bezoek gebracht aan de mogelijke bouwlocatie voor appartementen in Bakkeveen. Alle fracties waren vertegenwoordigd. Ook twee leden van Bond Heemschut, een provinciaal adviesorgaan, gaven adviezen voor een passende invulling van het woonproject.

WoonFriesland is voornemens op de hoek van de Mjumsterwei/Tsjerkewal een driehoog appartementencomplex te bouwen. Tegen dit plan is groot verzet ontstaan, 90% van de bevolking is tegen het plan. Vandaar de uitnodiging aan de gemeenteraad en een bezoek aan de mogelijke bouwlocatie.

In plezierige sfeer is gesproken over de ontstane situatie. Bakkeveen heeft weer benadrukt dat het plan zonder inspraak tot stand is gekomen, dat het gebouw niet past in de dorpskern en dat het cultureel erfgoed van Bakkeveen, lage bebouwing langs de Feart behouden moet blijven.

Er is nog geen bouwplan ingediend, er zijn mogelijke alternatieven voor de sociale woningbouw.

De leden van de gemeenteraad gaven na afloop aan dat het een nuttig bezoek was en dat ze de opgedane kennis en indrukken mee zullen laten wegen bij de mogelijke besluitvorming .

Hieronder een impressie van het bezoek van maandagavond 17 augustus.

 

Geplaatst in: 2009-gebeurtenissen

4 reacties op “Appartementencomplex: bezoek gemeenteraad

 1. Appie zegt:

  Ik vind dat een complex van twee hoog best kan, waarom moet steeds het geld ( huur en verkoop) bepalend zijn voor de besluitvorming. Zoals nu de “krotten” er bij staan is ook geen gezicht.

 2. Arie zegt:

  Helemaal mee eens. Het is tijd voor vernieuwing in het dorp!!!

 3. Johan zegt:

  Het bestuur van Plaatselijk Belang Bakkeveen heeft haar standpunt m.b.t. het nieuwbouwplan gewijzigd: van neutraal en afzijdig naar de kant van de actiegroep die in maart een handtekeningenactie hebben georganiseerd. De uitslag: een overweldigende 90 procent van de bevolking is tegen het nieuwbouwplan van WoonFriesland op deze cultuur-historische lokatie. Een duidelijk signaal voor Plaatselijk Belang, maar ook voor de gemeentepolitiek. Kort geleden heeft een serieus gesprek plaatsgevonden tussen de actiegroep en PB versus wethouder Hoen. Daarnaast is er besloten de gemeenteraad uit te nodigen voor een bezichtiging ter plekke en een informatief gesprek in Dúndelle. De inzet van PB en de actiegroep is het aandragen van alternatieven, want nieuwbouw moet mogelijk zijn in Bakkeveen en niemand is gebaat bij nog meer verkrotting op de hoek Mjumsterwei/Tsjerkewal. Bovendien is er aangedrongen op directe, meer en vooral betere betrokkenheid van de Bakkeveense bevoking bij dergelijke belangrijke besluitvorming. Meer nieuws over het nieuwbouwproject kunt u lezen in het Klupblad en op deze website.

 4. ytsje wilstra zegt:

  ik fyn eins dat it hielendal net trochgean moat. Sjoch nei it ankerplak dat kin wol in opknapbeurt hawwe. Of brek it ôf en set dêr in apparmintenkompleks del wat oan de easken fan no foldocht. Dat leit ek moai yn it sintrum fan Bakkefean en dêr kinne de minsken de auto’s ek better kwyt want dêr kin mei de bouw rekken hâlden wurde. En set op de hoeke moaie huskes del dy’t dêr passe. Want it is wol dudlik 90 % fan de Bakkefeaners wol dit hielendal net en dêr moat wol nei lustere wurde. Want wy libje yn in frij lân en der moat mei respekt omgien wurde mei dizze tinkwize.

Geef een reactie