Brief Bond Heemschut inzake appartementenbouw Bakkeveen

Bond Heemschut
Provinciale Commissie Fryslân
postbus 137 8900 AC Leeuwarden

College van B & W van de Gemeente Opsterland,
Postbus 10.000
9244 ZP Beetsterzwaag

t.a.v. de heer Henk Hoen, wethouder
tevens bestuurslid van Hûs en Hiem

 betreft: bouw appartementen in Bakkeveen 

Leeuwarden, 17 maart 2009

 Geachte College,

 Met deze brief wil Bond Heemschut (Provinciale Commissie Friesland) zijn zorgen uiten over de bouw van het appartementencomplex op de hoek Mjumsterwei/Tsjerkewâl in het dorp Bakkeveen.

Bond Heemschut heeft kennis genomen van de plannen, maar ook van de ideeën van de bewoners. Een groot deel van de bewoners heeft zich tegen de plannen gekeerd vanwege het te grote volume van het complex. Na wijziging van de plannen is het aantal appartementen gereduceerd tot 19, maar desondanks blijven veel inwoners van Bakkeveen kritiek hebben op de afmetingen van het gebouw. Deze afmetingen zijn een onvermijdelijk gevolg van de keuze voor een te groot aantal appartementen die hierin een plaats moeten krijgen.

Bond Heemschut kan zich vinden in de kritiek van de bewoners, vanwege het feit dat het complex op de meest prominente plek in het dorp komt te staan en dus de blikvanger van het dorp zal worden. Evenals kerken bepalen alle in het oog springende gebouwen in centra van dorpen en steden voor een belangrijk deel de herkenbaarheid van de betreffende plaats. Omdat bewoners o.a. hun identiteit ontlenen aan de herkenbaarheid van hun woonplaats, is het van groot belang dat er bij het ontwikkelen van plannen voor een zo prominente plek goed geluisterd wordt naar de mening van de bewoners. Immers, zij zullen net als alle mensen trots willen zijn op hun woonplaats en daar een ieder op willen wijzen die hun woonplaats bezoekt. Omdat Bakkeveen een toeristische trekpleister is, is deze ambassadeursfunctie van de bewoners, maar ook van de toeristen onmisbaar en draagt daarmee sterk bij aan de plaatselijke economie.

Bond Heemschut wil de gemeente Opsterland en woningbouwvereniging “WoonFriesland” daarom adviseren om bij de ontwikkeling van de locatie Mjumsterwei/Tsjerkewâl de afmetingen van de bestaande bebouwing langs de Tsjerkewâl als maatgevend te nemen voor de nieuwbouw. Dit zal gevolgen hebben voor het aantal te bouwen appartementen.
Het ritme van de gevels langs de vaart mag volgens Bond Heemschut niet verstoord worden, zodat Bakkeveen ook in de toekomst herkenbaar blijft aan de forse bomen langs de diepe vaart, met daarachter verscholen een bescheiden gevelrij en dito kerkje.

De voorliggende plannen zullen schade toebrengen aan dit beeld en de herkenbaarheid van het dorp. Dit heeft negatieve gevolgen voor zowel de bewoners als het toerisme en daarmee de plaatselijke economie. Het bouwen van 19 appartementen op een zo kwetsbare plaats lijkt dan ook op een keuze die onvoldoende economisch doordacht is.

 Momenteel zal een stemming/poll op de website www.bakkeveen.nl moeten uitwijzen wat de bewoners van Bakkeveen van de plannen vinden. De kans is groot dat de meeste stemmers negatief zullen oordelen over de huidige plannen. Dit moet niet worden gezien als starheid of nostalgische behoudzucht. De bewoners zullen namelijk het appartementencomplex op een ander plek in het dorp wel kunnen waarderen en daar zou het zeker ook niet misstaan.

 Het beeld van de bomen en de bebouwing langs de vaart is het beeld waar de mensen zich thuis bij voelen. Hier hoeft niets aan verbeterd te worden, want dit is al af.

Bovendien draagt de unieke ontstaanswijze en de rol van Tjaard van Aylva bij aan het historisch besef van de Bakkeveensters en de beleving hiervan. Voor nadere informatie over deze ontstaanswijze zijn documenten beschikbaar bij de plaatselijke Historische Vereniging.

 Wij willen u er nogmaals op wijzen dat Bond Heemschut niet tegen de ontwikkeling van de locatie is. Integendeel! Een gebouw dat qua omvang bescheidener is en binnen het aanzicht past van de Tsjerkewâl, zal vast en zeker wel snel in de smaak vallen bij zowel de Bakkeveensters, de toeristen en bij Bond Heemschut.

 Wij vertrouwen op uw wijsheid en zien het verloop van de planontwikkeling dan ook met veel vertrouwen tegemoet. Natuurlijk is Bond Heemschut ten allen tijde bereid om deze brief nader toe te lichten.

 Een kopie van deze brief zal worden verzonden aan Plaatselijk Belang Bakkeveen en aan Woningbouwvereniging WoonFriesland.

 Met vriendelijke groet,

Bond Heemschut prov. comm. Fryslân
G.G. Witsen Elias (vz.)
e mail: [email protected]ali.nl

Geplaatst in: 2009-gebeurtenissen

1 reactie op “Brief Bond Heemschut inzake appartementenbouw Bakkeveen

  1. annie de Heij zegt:

    Ik ben het helemaal eens met bond Heemschut

Geef een reactie