Bakkeveen in actie!

Sociale woningbouw: Ja!
Aantasting dorpsgezicht Bakkeveen: Nee!

KOM OOK IN ACTIE….

Wat is er aan de hand?
Kort geleden heeft woningbouwvereniging”WoonFriesland” de definitieve plannen voor de bebouwing van de hoek Mjûmsterwei/Tsjerkewâl aan de inwoners van Bakkeveen gepresenteerd.
Het oorspronkelijke plan, een drie verdiepingen tellend appartementencomplex met 19 woningen en 35 parkeerplaatsen in de dorpskom van Bakkeveen, is grotendeels in stand gebleven. De enige concessie die gedaan is om tegemoet te komen aan de bezwaren van de bewoners van Bakkeveen, betreft de derde woonlaag die wat naar achteren geplaatst is, en het terugbrengen van het aantal appartementen van 21 naar 19.

Bezwaren
Bakkeveen is een oud veendorp waar de oude structuur, losse woningen langs de Feart, tot op de dag van vandaag in stand is gebleven. Een grote groep inwoners van Bakkeveen heeft dan ook ernstige bezwaren tegen een neiuw beeldbepalend gebouw, midden in Bakkeveen, dat door hoogte en breedte totaal afwijkt van de huidige bebouwing.
Het plan ligt er en moet nu de normale procedures gaan volgen, wijziging bestemmingsplan, inspraak enz. Eén ding moet duidelijk zijn: wij zijn niet tegen sociale woningbouw, wij zijn niet tegen appartementen, wij zijn tegen deze bebouwing op deze plek van wege de aantasting van het dorpsgezicht, De architect heeft een mooi gebouw ontworpen, maar dit past niet op de voorgestelde plek aan de Feart in Bakkeveen.

Kunnen we er iets tegen doen?
Om naar de gemeente duidelijk te maken dat de inwoners van Bakkeveen dit gebouw op deze plaats niet wensen, wordt een handtekeningenactie gestart, die moet resulteren in een grote hoeveelheid handtekeningen die aan B&W zal worden aangeboden.
Denk niet dat het geen effect heeft. Zowel in Beetsterzwaag als in Gorredijk zijn bouwplannen gewijzigd of gestopt vanwege de bezwaren van de inwoners.
In Bakkeveen kan dat ook!
Afgelopen week is de actiegroep op bezoek gegaan bij de fracties van de politieke partijen in Opsterland. Naast bijval van Opsterlands Belang en de FNP werd ook de andere partijen gevraagd naar de mening van het dorp.

Komende week kont er iemand bij u langs (in Bakkeveen) om u te vragen uw handtekening te zetten. Iedereen heeft recht op een eigen mening, dus even goede vrienden als u niet wilt tekenen.

Dorpsgenoten die willen helpen handtekeningen te verzamelen kunnen contact opnemen met willen helpen handtekeningen te verzamelen kunnen contact opnemen met één van de ondertekenaars van deze brief.

Emy Hoogenboom, Jappie van der Meulen, Jelly Hoekstra, Henco Nijland, Evert Russchen en Claartje Slofstra.

Contactadres: Emy Hoogenboom, tel. 0516-541446
e-mail: [email protected]

Geplaatst in: 2009-gebeurtenissen

1 reactie op “Bakkeveen in actie!

  1. Freek zegt:

    Ik vraag me af wat het actiecomité voor ogen heeft wat er dan wel moet komen.

    Als het plan afgewezen wordt of niet doorgaat, komen er dan drie villa’s? Veel te dure starterswoningen? Of een likje verf over de huidige bebouwing en we kunnen weer een paar jaar door tot het volgende plan?

Geef een reactie