Resultaat trekvogeltelling Duurswouderheide 4 oktober

Hieronder vindt U het resultaat van de trekvogeltelling op de telpost Duurswouderheide in het kader van de World Birdwatch 2008. De resultaten van de andere telposten kunt U vinden op www.trektellen.nl

Duurswouderheide, Bakkeveen

Zaterdag 4 oktober 2008

Telperiode: 7:30-13:00

Weer: Zwaar bewolkt; Wind zw 2-4; Mager zonnetje

Tellers: Koert Scholten en Reinie Piersma (gehele periode). Oene Roelsma (09.00-13.00) en Rino Rietveld (11:30 – 13:00 uur)

Aalscholver 71

Boerenzwaluw 2

Spreeuw 100

Toendrarietgans 9

Huiszwaluw 1

Ringmus 14

Grauwe Gans 34

Graspieper 107

Vink 32

Sperwer 1

Grote

Gele Kwikstaart 3

Keep 3

Watersnip 8

Witte Kwikstaart 10

Groenling 6

Wulp 1

Heggenmus 5

Sijs 6

Kokmeeuw 32

Merel 7

Kneu 3

Stormmeeuw 1

Kramsvogel 1

Barmsijs 3

Kleine

Mantelmeeuw 8

Zanglijster 26

Kruisbek 2

Zilvermeeuw 1

Koperwiek 45

Geelgors 3

Holenduif 1

Zwarte Mees 7

Rietgors 1

Houtduif 1

Pimpelmees 2

Veldleeuwerik 2

Kauw 3

Totaal: 562 exemplaren, 37 soorten, 5:30 uren

Vet = Opmerkelijke waarneming (schaarse of zeldzame vogelsoort of hoog aantal)

Opmerking: Groene Specht, Zwarte Specht, IJsvogel ter plaatse aanwezig

Geplaatst in: Natuerferiening Bakkefean

Geef een reactie