Brief gemeente m.b.t. Mjumsterwei/Tsjerkewal

Vereniging Plaatselijk Belang heeft naar aanleiding van de inloopavond in mei 2008 een brief naar de gemeente (en Woningbouw) geschreven, omdat er na afloop veel onduidelijk bleef onder het geïnteresseerde publiek. Het bestuur van PB wilde onder meer weten wat de status nu was van de inloopavond: is het definitief of niet? Krijgt men nog nieuwe kansen?

Het antwoord van de gemeente:

Geacht bestuur,

Naar aanleiding van uw schrijven met betrekking tot de inloopavond van 15 mei j.l. 2008 over de herinrichting en woningbouw op de hoek Mjumsterwei/Tsjerkewal merken wij het volgende op. Zoals u bekend zijn de plannen eerder door de Woningbouwcorporatie WoonFriesland gepresenteerd. De reacties op deze presentatie zijn aanleiding geweest de plannen opnieuw te bekijken. Het resultaat van deze heroverweging is kenbaar gemaakt op de inloopbijeenkomst op 15 mei j.l. waarbij tevens om een reactie op de aangepaste plannen is gevraagd. Voorafgaande aan deze presentatie zijn uw Plaatselijk Belang en direct omwonenden apart geïnformeerd. Zoals door de gemeente aangegeven diende de bijeenkomst van 15 mei naast informatieverstrekking ook om reacties te peilen. Deze zullen worden meegenomen en nader worden bezien. Wij hechten hierbij sterk aan de in- en afstemming met omwonenden.

Dit najaar zullen gemeente en WoonFriesland nader de opties en details met betrekking tot de invulling van de hoek Mjumsterwei/Tsjerkewal met uw Plaatselijk Belang en omwonenden bespreken. Het resultaat zal afhankelijk van de besluitvorming in de gemeenteraad uiteindelijk worden meegenomen in een separate bestemmingsplanprocedure dan wel in het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan Bakkeven-Kom worden meegenomen.

Gemeente Opsterland

Geplaatst in: Plaatselijk Belang

Geef een reactie