Bestuur kankerbestrijding onderscheiden

Afgelopen week (1 juli 2008) werd tijdens een speciale bijeenkomst het voltallige bestuur van de Kankerbestrijding (KWF) afd. Bakkeveen onderscheiden.

Elly Rooienga- Zandberg en Afke Schurer- Heida kregen door de speciale afgevaardigde van de KWF promotor, Ettje Wassenaar-Stienstra, de Gouden Bouton opgespeld voor hun meer dan 35 jaar lange inzet als collectant en bestuurslid van de plaatselijke afdeling van de kankerbestrijding. Annie Jonkman-Pool die door omstandigheden verhinderd was, krijgt de bijzondere onderscheiding te zijner tijd thuis bezorgd. De twee overige bestuursleden Siet Smid-Alkema en Eppie Pera-Mijnheer werden als waardering voor hun 12,5-jarige inzet onderscheiden met het opspelden van de Bronzen Krab.

Eppie Pera was in haar vorige woonplaats Marum ook al actief voor de kankerbestrijding. Een mooie gelegenheid om direct goed thuis te raken in de nieuwe omgeving zegt promotor Wassenaar, bij het collecteren leg je op een gemakkelijke manier contacten.

Na afloop van de huldiging werd tevens afscheid als bestuurslid genomen van de drie jubilaressen met de langste staat van dienst. De opengevallen plaatsen in het bestuur zullen worden ingenomen door Geert Louwes, Dineke Zijlstra, Gonda Renderink en Marga van Veen. Het nieuwe bestuur onder leiding van voorzitter Siet Smid, gaat in de toekomst de taken herstructureren.

Het dorp zal worden verdeeld in wijken, waar de aangestelde wijkhoofden met de taak zullen worden belast om collectanten te werven. KWF Kankerbestrijding strijdt al sinds 1949 voor een betere toekomst voor kankerpatiënten. Veel van de huidige behandelingen zijn het resultaat van het onderzoek dat in het verleden mede door de opbrengst uit de collectes van de KWF Kankerbestrijding zijn gefinancierd. De strijd blijft echter urgent, ruim een derde van de Nederlandse bevolking krijgt te maken met de verschrikkelijke ziekte kanker en onderstreept daarmee nogmaals het belang van de jaarlijkse collecte voor de Kankerbestrijding.

Geplaatst in: 2008-gebeurtenissen

Geef een reactie