HVB: Nieuwsbrief 2008 – april

HISTORISCHE RUBRIEK 2008, nr.1 (april)

VERENIGINGSNIEUWS

Van de voorzitter,

Op 20 februari 2008 is de Historische Vereniging Bakkeveen van start gegaan. De oprichtingsvergadering in de Dúndelle was uiterst plezierig en werd bijgewoond door ongeveer 35 personen.
Het bestuur van de vereniging bestaat uit Fred Hoogenboom (voorzitter), Jan Slofstra (secretaris), Jelly Hoekstra (penningmeester), Jan van Dalen, Willem Dolstra, Johan Sieswerda en Jaap de Zee.

In de weken na de oprichtingsvergadering heeft het bestuur (laat ik nu maar wij zeggen) in de eerste plaats een aantal huishoudelijke zaken geregeld: het opmaken van de statuten van de vereniging bij de notaris, het inschrijven bij de Kamer van Koophandel en het openen van een bankrekening. Voorts hebben we een aantal historische verenigingen in de regio op de hoogte gebracht van ons bestaan. We hebben leden geworven en een drukker gevonden voor het tijdschrift dat we willen uitgeven.

Op de eerstvolgende bestuursvergadering in maart hebben we een lijstje gemaakt van de activiteiten, die we dit jaar willen uitvoeren. En we hebben besproken hoe we die activiteiten kunnen financieren.

In het eerste jaar van het bestaan van de vereniging willen we de volgende activiteiten realiseren:

 • We gaan een eigen verenigingstijdschrift uitbrengen. Er is inmiddels een redactie gevormd, bestaande uit Jan Slofstra (eindredacteur), Jan van Dalen, Willem Dolstra en Jaap de Zee.
   
 • We leveren een bijdrage aan het jubileum van het zwembad Dúndelle dat veertig jaar bestaat.
   
 • We organiseren in het najaar de eerste twee lezingen over de geschiedenis van Bakkeveen uit een serie van acht.
   
 • We willen samen met de scholen graag een activiteit organiseren die betrekking heeft op de historie van Bakkeveen.
   
 • We organiseren in de tweede helft van het jaar een excursie.
   
 • We bevorderen de verdere ontwikkeling van het digitaal historisch archief.
   
 • We zoeken een plaats waar we documenten en andere waardevolle objecten veilig kunnen opslaan.

Het eerste jaar zullen we er niet in slagen om al deze activiteiten uit eigen middelen te financieren. Dat is de reden waarom we besloten hebben om de gemeente een startsubsidie te vragen. Daartoe hebben we een aanvraagformulier met een toelichting ingediend. Als de groei van het ledental zich doorzet, zoals in de afgelopen weken, dan zullen we het volgend jaar in financieel opzicht op eigen benen kunnen staan !

Fred Hoogenboom, voorzitter.

Ledenbestand

Het ledenaantal van de Historische Vereniging Bakkeveen bedraagt inmiddels 66 (per 28 maart). Dat is, pas anderhalve maand na de oprichtingsvergadering, zeker geen slechte score. Maar we hopen natuurlijk op meer. De dorpsgeschiedenis van Bakkeveen is immers van ons allemaal! Wanneer u ook lid wilt worden, verzoeken wij U het ledenaanmeldingsformulier in te vullen en op te sturen naar onze penningmeester Jelly Hoekstra-Boersma, Blauhûs 25, 9243 KM te Bakkeveen. Even in de brievenbus gooien kan natuurlijk ook. En zelfs mailen is een mogelijkheid. U vindt het formulier hier .

Over de historische rubriek
Het bestuur van de Historische Vereniging zit dus vol met plannen. Een daarvan is het uitgeven van een eigen tijdschrift, dat twee maal per jaar gaat verschijnen. Er wordt intussen al hard aan gewerkt, want het eerste nummer moet er in september zijn. Een definitieve beslissing over de naam van het historische tijdschrift moet overigens nog worden genomen.

De redactie van het tijdschrift krijgt de ruimte om vanaf nu een nieuwe historische rubriek in het Klupblad te gaan verzorgen. Deze rubriek wordt in de eerste plaats gebruikt om verenigingsnieuws te presenteren. Zo blijft iedereen voortdurend op de hoogte van de activiteiten van de Historische Vereniging. Het spaart een aparte Nieuwsbrief uit.

In de tweede plaats zullen we ook kleinere historische bijdragen plaatsen. Of mooie foto’s uit het digitale archief. Daarbij vragen we heel nadrukkelijk om een inbreng van de lezer. Ook willen we graag de jeugd aan bod laten komen.

Tenslotte presenteren we, als vast onderdeel van de historische rubriek, berichten betreffende Bakkeveen uit de Leeuwarder Courant van vroeger. We gaan meteen maar van start.

Uit het archief van de Leeuwarder Courant.

Sinds eind vorig jaar is op de website www.archiefleeuwardercourant.nl de totale krantencollectie van de Leeuwarder Courant van 1752 tot heden beschikbaar gekomen.

Iedereen kan onbeperkt zoeken in het archief, artikelen op het scherm lezen, downloaden en printen. Het archief is een fantastische bron van informatie. Ook over Bakkeveen is heel veel te vinden. Hieronder volgt, bij wijze van voorbeeld, een advertentie uit de Leeuwarder Courant van 7 april 1773:

Geplaatst in: Nieuwsbrieven HVB

Geef een reactie