Volière vereniging "De Waldsang": Uitnodiging

UITNODIGING VOOR ALGEMENE VERGADERING EN CONTACTAVOND.

Het bestuur nodigt u van harte uit voor de ALGEMENE JAARVERGADERING op 7 april a.s.

De volgende punten staan op de agenda.

1. Bestuursverkiezing.

 • Onze secretaris Bram Huisman heeft te kennen gegeven zijn werkzaamheden als secretaris niet meer te kunnen combineren met zijn andere werkzaamheden. Wij hebben Ties Broekert uit Bakkeveen bereid gevonden om zijn plaats in te nemen.
   
 • Ook voor Jan Slofstra is de combinatie werk en vereniging vaak bezwaarlijk. In zijn plaats stellen wij voor Louis Slagmann uit Ureterp te benoemen.
   
 • Verder heeft Feike Rekker te kennen gegeven zijn bestuurswerk te willen beëindigen; voor hem hebben wij nog geen vervanger.

(Tegen)kandidaten kunnen zich voor de vergadering melden bij de voorzitter.

2.Voorstellen van de bond
 

 • De bond kan een collectieve verzekering afsluiten als alle verenigingen meedoen. Daarvoor is een beslissing van de Algemene Vergadering nodig. Het voorstel omhelst een uitgebreide aansprakelijkheidsverzekering voor mensen, die actief zijn voor de vereniging en ook bij ongevallen b.v. tijdens een tentoonstelling enz. De vereniging heeft op dit moment zo’n verzekering, maar de jaarpremie van de bondsverzekering bedraagt maar € 15 per jaar en dat is minder dan wij nu betalen.
   
 • De Algemene vergadering moet ook een uitspraak doen over twee schorsingen van leden, die malversaties hebben gepleegd met ringen. Zij zijn door het hoofdbestuur geschorst, de bondsraad heeft het bezwaar van betrokkenen verworpen en nu moet de Algemene vergadering beslissen of de schorsing moet worden omgezet in een royement of dat de schorsing wordt opgeheven.

3.Rondvraag

Wij hebben binnen onze vereniging niet echt een vergadercultuur, dus nemen wij aan dat wij deze agendapunten snel zullen behandelen.

Daarna is het woord aan Johan van der Ploeg die een lezing zal houden over Australische parkieten.

Deze activiteiten vinden plaats op 7 april a.s. om 8 uur.

Onze plaats van bijeenkomst is Bospaviljoen De Dwaler

(nabij ingang duinen, sportvelden en bij de uitkijktoren)

ONZE VERENIGING OP HET INTERNET MET EEN EIGEN SITE.

Toen wij vergaderden over de districtstentoonstelling vond eigenlijk iedereen het wenselijk dat wij een internet zouden moeten hebben. Het is natuurlijk de ,manier om snel met de liefhebbers in Friesland te kunnen communiceren. Niet iedereen heeft natuurlijk al internet, maar het neemt steeds meer toe.

Sinds een paar weken hebben wij een eigen site

www.waldsang.info

Een site die wij snel en gemakkelijk zelf kunnen bijhouden. Naast een heel bescheiden bedrag aan opmaakkosten en programmatuur, hoeven wij jaarlijks maar enkele tientjes te betalen aan registratie en hosting. De site wordt voorlopig bijgehouden door onze voorzitter.

Wilt u op de site adverteren? Leden kunnen gratis een vogeladvertentie plaatsen; voor zakelijke advertenties vragen wij een bescheiden tarief.

Wij hopen dat ook onze leden veel gebruik zullen maken van de site. Wij zullen zorgen dat deze steeds up to date is.

Wij danken fa. awebsheep te Utrecht (www.awebsheep.nl) voor de perfecte medewerking.

Geplaatst in: Voliere vereniging

Geef een reactie