Golfbanen en recreatiepark bij Bakkeveen (update)

Update 21 november 2007

De gemeenteraad van Opsterland zal begin december ter beoordeling voorgelegd krijgen de Kaderstellende ruimtelijke notitie recreatieve en toeristische ontwikkeling

Bakkeveen.

In deze notitie zijn de kaders geschetst waarbinnen de gemeente nieuwe recreatieve ontwikkelingen toe wil staan.

Beide documenten kun je via de link hieronder inzien. Wat we er vast voor je uit hebben gehaald is een samenvattende tekening van de gebieden waar een “golfresort” kan worden ontwikkeld. We hebben de tekening op 2 schalen hieronder geplaatst. Voor meer informatie: zie onderstaande links naar de site van de gemeente.

De aanbiedingsbrief aan de raad: klik hier

Het eigenlijke document: klik hier

Hopelijk laat de gemeente beide pdf bestanden nog een tijdje online staan. Zo niet, dan zullen we ze op deze site plaatsen.

Onderstaande info is van 3 november 2007

Al enkele jaren gonst het van de geruchten dat ergens aan de zuidkant van Bakkeveen nieuwe, grootschalige recreatieve ontwikkelingen plaats zullen vinden. Telkens wordt dit van overheidswege ontkent of aangegeven dat het “losse flodders” zijn. Hieronder een artikel uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 3 november 2007.

Geplaatst in: 2007-gebeurtenissen

Geef een reactie