Euro Birdwatch 2007 vanuit Bakkeveen

Vandaag zaterdag 6 oktober 2007 werd er weer een EURO BIRDWATCH georganiseerd door Bird Life International. Voor Nederland werd deze dag centraal vanuit Zeist door Vogelbescherming Nederland geregeld.

Op deze BIRDWATCH worden in zo?n 30 landen de trekvogels geteld. In Nederland werd door meer dan 100 vogelwerkgroepen, verspreid over het gehele land, vanaf hun trektelposten geteld. In Friesland bevonden zich naar schatting 3 of 4 telposten.

Dit jaar was voor het eerst een telpost ingesteld door de Vogelwacht van Bakkeveen. Op de uitkijkbult op de Duurswouderheide hadden Reinie Piersma, Oene Roelsma, Koert Scholten en Sjouke Scholten post gevat.

Vanaf 7.30 uur tot 14.00 uur observeerden ze de overtrekkende vogels en ondanks het nevelige weer werden er 65 vogelsoorten door hen waargenomen en hiervan kunnen 47 soorten als trekvogel worden beschouwd.

Door het nevelige en kille weer hier in het noordoosten, was er helaas weinig thermiek waardoor met name de roofvogels het lieten afweten.

Erg aardig waren de waarnemingen van o.a.

– 2 Waterpiepers

– Kleine rietganzen

– Klapekster

– Grote gele kwikstaart

– Boomvalk

Daarnaast zag men o.a. een IJsvogel, Kruisbekken, Zwarte mezen, Geelgorzen, Goudplevieren, Veldleeuweriken, Aalscholvers, Torenvalk, Watersnippen, Koperwieken, Zanglijsters, Sijzen, Kolganzen en Grauwe Ganzen.

(verslag en foto?s van Rino Rietveld)

zie voor meer informatie en de definitieve uitslag van de tellingen op www.vogelbescherming.nl

voor overige informatie zie www.birdlife.ch

en www.trektellen.nl

Geplaatst in: Natuerferiening Bakkefean

Geef een reactie