Diner-buffet in de gereformeerde kerk ‘De Mande’

Unieke sponsoring door diner-buffet in ‘De Mande’

Zoals al eerder op deze site werd bericht, krijgt de gereformeerde kerk De Mande een nieuwe vloer. Veel vrijwilligers hebben meegewerkt aan de sloop van de oude houten vloer met balken. En de nieuwe vloer komt er niet vanzelf. Ook daar hebben vrijwilligers de fundamenten voor gelegd, vloerplaten gelegd en leidingen aangelegd. Vrijdag 12 oktober is de cement dekvloer gelegd. Rest nog het aanbrengen van de sier grindvloer. Eind oktober wordt het project afgerond. Dat alles brengt de nodige kosten met zich mee. Er is al veel geld door de leden toegezegd maar er is nog meer nodig. Daarom heeft een groep dames een vorm van sponsoring bedacht. Er wordt een diner-buffet georganiseerd in ‘De Mande’ op de nieuwe vloer en met de nieuwe stoelen. Een mooie gelegenheid om eens een kijkje te nemen hoe het er uit ziet, terwijl u lekker eet.

Diner-buffet
Datum: vrijdag 2 november 2007
Tijd: vanaf 18.45 uur.
Plaats: kerkzaal van ‘De Mande’
Prijs: volwassenen € 20,= kinderen t/m 12 jaar ? 10,= exclusief consumpties

Als u ook mee wilt doen dan kunt u zich uiterlijk tot woensdag 24 oktober aanmelden bij: Roelie Dijk, Foarwurkerwei 10 telefoon 541454 of
Tineke Jagersma, Merskekamp 5 telefoon 541961.

Geplaatst in: Gereformeerde Kerk

Geef een reactie