Bakkeveen op oude kaarten

Oud kaartmateriaal wordt steeds meer digitaal ontsloten. Recent is de website www.hisgis.nl geopend. De basis is hierin de topografie van 1832. Ook Bakkeveen is op deze kaarten te vinden.

Bakkeveen heeft vroeger oostelijk van het huidige Bakkeveen gelegen (zie www.bakkeveen.nl/historie/oud_dorp.htm en

www.bakkeveen.nl/verenigingen/scw.htm) .

Nadat dit oude dorp verdwenen is (in de 16e eeuw) is er door het graven van de vaart een nieuw Bakkeveen (op de huidige lokatie) ontstaan in de 17e eeuw.

Kaartmateriaal is te vinden via onder andere:

http://www.hisgis.nl

http://images.tresoar.nl/kaarten/index.php?doc=atlassen/3227%20G%20kluis/038&gem=Opsterland

http://images.tresoar.nl/kaarten/index.php?doc=atlassen/3229%20G%20plk/028&gem=Opsterland

Er wordt naar gestreefd de categorie “historie” van www.bakkeveen.nl te herstructureren en uit te breiden. Binnenkort zal een oproep verschijnen voor ondersteuning in de ontsluiting van historisch materiaal over Bakkeveen en dat in digitale vorm voor “later” vast te leggen. Reageren voor tips en eventuele assistentie kan alvast naar info@bakkeveen.nl.

 

Geplaatst in: Historie

Geef een reactie