Rook- en vuurverbod Opsterlandse bossen en natuurgebieden

Gepubliceerd : 26 april 2007 (bron: www.opsterland.nl)

Bakkeveen ligt in de gemeente Opsterland en kent vele bos- en natuurgebieden.

Met het oog op de aanhoudende droogte is door het burgemeester en wethouders besloten vanaf vrijdag 27 april voor onbepaalde tijd een rookverbod in Opsterlandse bossen, heide- en natuurgebieden in te stellen. Tevens is het verboden om in deze gebieden vuur te stoken. Buurgemeenten Oost- en Weststellingwerf hebben dezelfde maatregelen afgekondigd.

Het instellen van de verboden is in overleg met Staatsbosbeheer, Fryske Gea en Natuurmonumenten tot stand gekomen. Als de weersomstandigheden daartoe aanleiding geven zal ter zijner tijd het verbod worden ingetrokken. Ook dat wordt bekend gemaakt.

De verboden betekenen het volgende:

Geen open vuur (kampvuur, vuurkorven e.d.);
Niet roken;
Verboden om te barbecuen in bossen en natuurgebieden;
Geen brandende of smeulende voorwerpen te laten vallen, weg te werpen of te laten liggen.
Wees alert en bel bij brand 112
Bezoekers van de bos- en natuurgebieden worden verzocht om alert te zijn op natuurbranden of verdachte omstandigheden. Aan hun de vraag om terstond 112 te bellen en bij melding zo exact mogelijk de plek van de brand aan te geven. Erg belangrijk is verder dat men daar in de buurt de komst van de brandweer afwacht, zodat men die kan helpen om de weg te vinden naar de plaats van de brand. Dat levert tijdswinst op en daarmee bewijst men brandweer, politie én de natuur een grote dienst.

Geplaatst in: 2007-gebeurtenissen

Geef een reactie