De Bosk neemt “buurtkar’ in gebruik.

17 maart 2007

Met het mooie weer van afgelopen week kregen veel buurtbewoners de kriebels. De een ging zijn auto wassen, de ander dook gewapend met zaag en snoeischaar de tuin in.
Bovendien kwam de gemeente weer langs met de hakselaar dus de takkenboel bleef ook niet eeuwig in de tuin liggen. Tenminste als je een kar had om het snoeiafval naar het parkeerterrein te brengen. En dat was nu net het probleem voor veel buurtbewoners.

Enkelen van hen staken de koppen bij elkaar en zo ontstond de ‘buurtkar’. Zaterdagochtend reed Sybrand Bosma met de door Michel Bouma beschikbaar gestelde kar achter zijn auto door De Bosk en haalde de takken op, die de buurtgenoten van te voren netjes aan de kant van de straat hadden gelegd. Hij hoefde niet alles alleen te doen, er waren altijd wel een paar extra handen, zoals die van, Koert Scholten en Maarten en Geert vd Velde, die hem hielpen de takken op de kar te krijgen.

Dat de gemeente een van je besten vrienden is, bleek even later toen ze een kar vol versnipperde takken bij de fam Scholte bracht. Bovendien werd een gedeelte van deze vracht houtsnippers gebruikt bij een door enkele vrijwilligers uit de buurt gemaakt zitje annex klauterobject.

Hiervoor werden stammen gebruikt van een beukeboom, die een week eerder op de Kleasterkamp was omgezaagd. Het hout mocht de buurt houden en daar wist men wel raad mee. Bestuursleden, John, Bram en Sybrand, sleepten met behulp van de buurtkar en John zijn oude legerwagen de blokken hout naar het bospad en creëerden daar, geholpen door Johan Scholte, Sjors Zwarts en enkele jeugdige buurtbewoners, een mooi zitje dat tevens dienst kan doen als speelobject voor de kinderen. De andere stammen werden, ter afscherming, aan weerskanten van het bospad gelegd.

Geplaatst in: Bakkeveen, De Bosk

Geef een reactie