Bakkeveenster “tussen Kunst en Kitsch”

Op zaterdag 14 oktober van 13.00 – 16.00 uur heeft u uw “waardevolle spullen” kunnen laten beoordelen door:

Dhr. Venema als vervanger van Drs. Evert Kramer van het Frysk Museum, dhr. Kramer was door familieomstandigheden verhinderd.
Dhr. Luitzen Haak kenner wat betreft zilver en boeken.
Beide heren hebben beoordeeld of uw object kunst of kitsch was. Vaak was het half vergeten schilderij, beeld, oud gereedschap of vreemd object kitsch (vroeger ook al). Maar toch altijd bestond er de hoop echte kunst te bezitten.

Het was een bovenverwachting drukke middag: in totaal zijn 163 objecten getaxeerd. Er is geen grote vondst gedaan, geen in de vergetelheid geraakte Rembrandt. Wel was er een aantal objecten van redelijke waarde, zeg maar het gemiddelde tussen kunst en kitsch: veelal waren dit schilderijen.

Helaas geen prijswinnaar van de verloting van het kruikje: niemand die ook maar enigszins in de buurt kwam met zijn of haar oplossing. De organisatie beraadt zich op de verdere afhandeling (zie verderop bij de foto’s).
[19 oktober 2006]: Er is inmiddels een winnaar bepaald. Er waren 5 personen die 1 van de 3 antwoorden goed hadden. Uit deze 5 is Joop Nieuwdam als winnaar getrokken van de levensmiddelen mand.

De middag zou om 16 uur zijn afgelopen, maar pas tegen 17 uur gingen de laatste bezoekers (velen waarschijnlijk een illusie armer) huiswaarts.

De organisatie was buitengewoon verheugd over de grote belangstelling; er was van begin tot eind steeds een (korte) wachtrij. Lees helemaal onderaan deze pagina over een vervolg.

Hieronder een foto-impressie. De meeste foto’s zijn van Martijn van der Vaart.

Foto’s Jan van Dalen.

Thuis ook nog iets wat misschien van waarde kan zijn?
En je wilt het op de plaatselijke vlooienmarkt niet te goedkoop van de hand doen? Kom dan naar de volgende “tussen Kunst en Kitsch in Dúndelle”. Wanneer: nog niet zeker, maar herfst 2007 ligt in de lijn der verwachting.

Geplaatst in: Bakkeveen

Geef een reactie