Ook bomenkap aan noordzijde Bakkeveen?

De aanleiding
Bewoners van De Bosk (straat Kleasterkamp / Boskleane) en Ecofeen kregen vorige week de schrik van hun leven toen zij in het bos achter Ecofeen (richting Slotleane) geconfronteerd werden met talloze gemerkte bomen. En dit waren niet alleen bomen die ziek of dood zijn maar ook prachtige beuken, waar niets aan lijkt te mankeren.

Verschillende bewoners kwamen direct in actie en zochten contact met de gemeente om er bijv achter te komen of er een kapvergunning was afgegeven. Binnenkort zal een deskundige zijn blik laten schijnen op deze zaak en de betreffende bomen inspecteren. Op het eerste gezicht lijkt het merken vrij willekeurig in zijn werk te zijn gegaan, want op verschillende bomen die ook dood zijn zit geen rode stip.
De bewoners van de Bosk en Ecofeen houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

(verwachte kapdatum: augustus/ september 2007)

[5-november-2006] (Natuur- en Vogelwacht Bakkeveen)
Vervolg boskap aan de Slotleane (klik hier voor begin)

Zaterdag 14 oktober j.l. zijn enkele belanghebbende bij elkaar geweest om de situatie van het bosgebied aan de Slotleane ter plaatse in ogenschouw te nemen. Twee medewerkers van de bosgroep Noordoost Nederland, de boseigenaar zelf, Koert Scholten, Rino Rietveld en Oene Roelsma.
Na zich aan elkaar voorgesteld te hebben en ieder zijn functie heeft verteld waarom hij hier aanwezig is, wordt het bos ter plaatse geïnspecteerd. De bosgroep heeft opdracht van de boseigenaar gekregen om onderhoud en beheer over het bos te gaan voeren, zie De Woudklank van 5 oktober j.l. Door jarenlange achterstallig onderhoud is het bosgebied dan ook nodig aan een uitdunning toe, er dient dan ook nodig gekapt te worden. De bosgroep ziet de wandelaar die elke dag in het bos komt dan ook als een toevallige passant, want het bosbeheer strekt zich uit over een hele lange tijdstermijn.
Het bos heeft drie belangrijke functies: houtproductie, natuurwaarde en recreatiewaarde. Elk bos moet aan een bepaalde criteria voldoen, zoals inlandse soorten, sparren, exoten en een bepaald percentage dood hout. Naar ons inzien worden er een paar argumenten genoemd die niet helemaal met elkaar stroken, van hoe je nu een boom moet bekijken en welke boom je nu als uitgangspunt neemt. Soms wordt een mooie boom opgeofferd om een kleiner boom een kans te geven, dit kan sterk persoons gebonden zijn. Wij als Natuur- en Vogelwacht hadden toch wel een paar kritische vragen aan de bosgroep waarom er enkele mooie monumentale nog vitale bomen zijn aangeblest. Met name het beuken perceel aan het fietspad en een mooie beuk aan de boomkwekerijkampje hebben onze volle aandacht. Vanwege het ouder worden van het bos hebben er juist enkele kritische vogelsoorten zich in het bosgebied gehuisvest o.a. de boomklever, de bosuil, havik e.d. Na enige discussie waarom en hoe er geblest is, is er toch een compromis gesloten en heeft de Bosgroep besloten om het genoemde beukenperceel en de beuk te laten staan, evenals de mooie douglas aan het pad vanwege een laan functie. Met name het beukenperceel aan het fietspad zou door valschade en zonnebrand erg gaan beschadigen. Wij als Natuur- en Vogelwacht zijn heel content met deze beslissing, alhoewel er toch nog een paar hele mooie grote douglassparren geveld gaan worden, die we liever hadden zien blijven staan.

Oene Roelsma
Noardkamp 15
9243 KV Bakkeveen
Tel. 0516-54 13 92

[25-september-2006] (Natuur- en Vogelwacht Bakkeveen)

Sinds week 37 wordt het bosgebied aan de Slotleane door houtkap bedreigd. Dit gebied is een relatief oud productiebos in particulier eigendom. Hier is het nog redelijk rustig wandelen, waar nog veel wild (reeën, marters e.d.), diverse soorten roofvogels en uilen in voorkomen.
Zeker 40 a 50% van het bosgebied is aangeblest met roze verf. Dit is gebeurd door een boswerkgroep in opdracht van de boseigenaar.
De Natuur- en Vogelwacht heeft direct contact gezocht met een inspecteur van de Provincie Fryslân. Afgelopen donderdag heeft hij het betreffende bosperceel geïnspecteerd maar kon wettelijk geen onregelmatigheden vinden. Het betreft een particulier productiebos die nodig uitgedund moet worden. Het bosgebied is groter dan 5 ha. dan is een kapvergunning niet benodigd, wel een melding aan de boswet.
Naar de mening van Natuur- en Vogelwacht Bakkeveen wordt er te rigoureus gekapt. Ook zijn er enkele monumentale nog vitale bomen aangeblest waar we het nut van kappen niet van inzien.
Zoals een compleet beukenperceel die er al jaren goed bijstaat of een mooie beuk breeduithangend bij het boomkwekerijkampje en een oude douglas op een kruispunt. Maar ook een grote douglas vlak bij een bosuilennestkast. Wanneer deze gekapt zal worden zal de bosuil zeker niet weer terugkomen. Zo kunnen we er tientallen bomen opnoemen die in ons optiek niet gekapt te hoeven worden maar voor het kapbedrijf wel extra kuubs opleveren.
De Natuur en Vogelwacht zal nu een brief aan de boseigenaar sturen om iets terughoudender te zijn met het kappen, met name enkel monumentale beeldbepalende bomen te bewaren voor het nageslacht.
Reeds wordt er overwogen om een handtekeningactie op te zetten het bosgebied te sparen.

Oene Roelsma
Noardkamp 15
9243 KV Bakkeveen
tel. 0516-54 13 92
Natuur- en Vogelwacht Bakkeveen

info en foto’s: Sybrand Bosma.

Geplaatst in: 2006-gebeurtenissen

Geef een reactie