De Wâldklank

Tijdelijk niet actief.

[augustus, 2005]

Jammer, maar helaas!

Door het verdwijnen van enkele leden, wegens verschillende redenen o.a. verhuizing en studie is het ledental zodanig gedaald, dat we als bestuur samen met de nog aanwezige leden de beslissing hebben moeten nemen om onze activiteiten voorlopig te staken. Wij hebben alle mogelijkheden nog onderzocht, maar het mocht niet baten. Voorlopig blijft de vereniging nog wel bestaan, want we hopen nog steeds op betere tijden en we kunnen dan zo weer opstarten.

Mochten er nog dorpsgenoten zijn die toch nog denken dat ze toch nog willen proberen om ons weer actief te laten zijn,schroom dan niet om contact op te nemen met een van onze bestuursleden.

Iedereen van acht tot tachtig jaar heeft misschien nog verborgen talenten. Het is in wezen toch triest, dat in een dorp van ongeveer 2000 inwoners geen muziekvereniging kan bestaan. Wij hopen nog steeds op een betere toekomst.

Langs deze weg willen we onze sponsors en donateurs nog hartelijk bedanken voor hun financiële steun en wij hopen, dat wanneer de toekomst weer zonniger zal zijn we weer een beroep op uw steun mogen doen.

Namens bestuur en leden, Minne Smid.

———–

 

Je komt ze op velerlei activiteiten en gebeurtenissen in Bakkeveen tegen: Fanfare Korps De Wâldklank.

Oorspronkelijk is De Wâldklank in 1946 opgericht als Harmonie korps. Door het teruglopende ledenaantal is het korps begin jaren ’80 omgevormd tot de “Egelander” kapel. Na het 50-jarig jubileum 1996 is het korps tijdelijk gestopt. De leden van destijds kwamen uit vele dorpen uit de omgeving; spelers uit Bakkeveen waren nauwelijks meer vertegenwoordigd, waardoor de binding met het dorp verloren ging.

Maar na een slapende periode van 2 jaren is op 12 februari 1998 het korps opnieuw opgericht. Een daadkrachtig bestuur heeft voldoende mensen enthousiast gemaakt om deel te nemen aan de nieuwe “Wâldklank”. Ditmaal als fanfare korps. Momenteel zijn er 20 leden, allemaal uit Bakkeveen of zeer naaste omgeving.

Het korps beschikt over eigen instrumenten; de spelers krijgen deze instrumenten in bruikleen. In hoofdzaak worden de volgende instrumenten bespeeld: trompetten, bugels, althoorns, saxofoons, tuba’s, trombones, bassen, slagwerk. Via muziekschool “A7” wordt je opgeleid. Als lid van “De Wâldklank” is de opleiding tegen gereduceerd tarief. Het repertoire van “De Wâldklank” bestaat uit populaire muziek.

De doelstelling van de fanfare is een korps van en voor het dorp. Er wordt optreden bij festiviteiten en jubilea (bijv. vanaf 50 jaar huwelijk). Overigens: een dergelijk jubileum moet wel aan het bestuur worden doorgegeven. Daarnaast wordt ook deelgenomen aan regionale festivals. En voorde muzikanten zelf: naast het muziek maken staan sociale contacten en gezelligheid hoog in het vaandel.

De repetitieavonden zijn dinsdags (m.u.v. vakantieperiodes) van 19:30 tot 21:30 uur in 1 van de zalen van M.F.C. Dúndelle te Bakkeveen. Belangstellenden zijn van harte welkom een kijkje te nemen (en te luisteren natuurlijk).

Iedereen van 8 tot 80 kan meedoen. Het leuke van muziek leren is dat het een internationale taal is. Vooral bewoners van Bakkeveen worden gevraagd deel te nemen, maar uit de naaste omgeving kan natuurlijk ook. Bel eventueel met 1 van de hierboven genoemde bestuursleden. Ook voor optredens !!

Hieronder een impressie van enkele activiteiten van De Wâldklank:

 

Geplaatst in: Bakkeveen

Geef een reactie