Opening V.V.V.-kantoor

Hieronder een korte foto impressie van de opening van het V.V.V.-kantoor te Bakkeveen naast de Slotplaats. Aan het eind van de pagina staat het officiële persbericht.

Vrijdag, 4 juni, was de officiële opening van het nieuwe VVV kantoor in het Koetshuis achter De Slotplaats. Naast de vele bloemen en een aangeboden High Tea voor alle medewerkers en het bestuur werden we ook nog gelukkig gemaakt met een spiksplinternieuwe computer met alles er op en er aan, een gezamenlijk cadeau van vier Bakkeveenster campings. Inmiddels zijn ook de archeologische vitrines bijna geheel ingericht en is een DVD presentatie geïnstalleerd.
Nu het officiële programma achter de rug is, gaan wij ons concentreren op de a.s. OPEN DAG. Deze is vastgesteld op zaterdag, 3 juli a.s. Noteer deze datum al vast in uw agenda want wij zijn van plan er iets speciaals van te maken voor groot en klein. Houd eind juni de Woudklank (en www.bakkeveen.nl ) in de gaten.

De Vrijwilligers van VVV Bakkeveen

Koetshuis de Slotplaats officieel geopend
 (persbericht Natuurmonumenten)

Vrijdag 4 juni 2004 is na een ingrijpende verbouwing, het koetshuis op het landgoed de Slotplaats van Vereniging Natuurmonumenten in Bakkeveen, officieel geopend. De opening vond onder grote belangstelling plaats en werd verricht door gedeputeerde Mulder. Het koetshuis huisvest van nu af aan het nieuwe V.V.V.-kantoor, een archeologisch steunpunt en een bijzondere ontvangstruimte. De verbouwing is uitgevoerd in opdracht van eigenaar Natuurmonumenten met financiële hulp van de provincie Fryslân, de gemeente Opsterland en de EEG.

In oude luister hersteld
Natuurmonumenten heeft het landgoed de Slotplaats in 1997 met financiële steun van haar leden aangekocht. Natuurmonumenten wil het gebied zoveel mogelijk in oude luister herstellen. De voormalige sterrenschans is inmiddels gerestaureerd en momenteel wordt er gewerkt aan het herstel van de slenken en dobben in het bosgebied. Het voormalige landhuis is ingericht als theeschenkerij en is een uitvalsbasis voor wandelingen in het natuurgebied geworden. In de toekomst zullen het huis, de tuin en het park rondom het huis, nog een ingrijpende opknapbeurt krijgen. In dit geheel van maatregelen past ook het herstel van het koetshuis. Dit gebouw stond al enkele jaren leeg, nadat het nog enige tijd als jachthut gebruikt werd.

Multifunctioneel
Natuurmonumenten heeft voor het koetshuis een herstelplan gemaakt, waarin zowel de historie van het pand, als de bruikbaarheid centraal stonden. Het gebouw is intern in twee delen opgesplitst. De ene helft staat in dienst van de informatievoorziening aan de bezoekers van Bakkeveen. Het is een toeristisch servicepunt en kantoor van de VVV-Bakkeveen en een Archeologisch Steunpunt, dat informatie biedt over de prehistorie en de eerste boeren in het gebied. Deze informatie over de geschiedenis van Zuidoost Friesland, sluit aan bij de reeds eerder ontwikkelde toeristisch-archeologische TRAP-route.
De andere helft van het gebouw wordt gebruikt als ontvangst- en vergaderruimte en als vertrekpunt voor excursies van Natuurmonumenten.

Vrijwilligers
Het V.V.V.-kantoor wordt bemenst door vrijwilligers uit Bakkeveen. Voor hen was de verhuizing van het oude kantoor in het dorpscentrum naar het landgoed de Slotplaats nog een hele stap. Om die stap wat kleiner te maken heeft Natuurmonumenten er voor gezorgd dat het gebouw goed zichtbaar is vanaf de Foarwurkerswei en dat bezoekers makkelijk naar binnen kunnen stappen. Hiervoor zijn struiken en bomen gesnoeid en paden met zand verbeterd. Achteraf is het de vrijwilligers dan ook reuze meegevallen. De ligging lijkt tot een grotere aanloop te leiden en de reacties van de bezoekers, zijn tot nu toe zeer positief.

Financiering
De verbouwing van het koetshuis heeft zo’n €180.000 gekost. De Europese Commissie betaalde €90.000 (POP-subsidie), Natuurmonumenten €45.000, provincie en gemeente elk € 22.500. De verbouwing en inrichting van het koetshuis laat zien hoe de constructieve samenwerking van diverse partijen tot een mooi resultaat kan leiden.

Geplaatst in: 2004-gebeurtenissen

Geef een reactie