Lammetjesdag 2004

De lammetjes “aai-dag” op zondag 25 april 2004 in Bakkeveen was een groot succes: ruim 1000 bezoekers. Als extra was een parkeerplaats op de “heide” ingezet.
Het weer was fantastisch. Temperaturen van tegen de 20 graden, een redelijk blauwe lucht en weinig wind uit noordoostelijke richting. De rij bij de ijsboer was dan ook gedurende de hele middag erg lang.

Centrale punt van deze open dag was de Fryske Gea boerderij op ’t Allardsoog; dit ligt aan de oostkant van Bakkeveen op ongeveer 4 km van het dorp verwijderd. ’t Fryske Gea heeft een groot deel van het natuurgebeid aan de oostzijde van Bakkeveen in haar bezit.

De Heide van Allardsoog maakt onderdeel van het bezit uit en wordt al sinds jaar en dag begraasd door schapen: de zandgrond was te arm voor akkerbouw of grasland. De boeren lieten er daarom hun schapen grazen. De schapen hielden het gras kort, zodat de heide haar kans kreeg.

Veel heide is in de vorige eeuw ontgonnen tot landbouwgrond of is bebost. Om het overgebleven heidelandschap te behouden, moet er steeds weer geplagd en gemaaid worden en moet de opslag van bomen worden verwijderd. Daarnaast begrazen Drentse heideschapen, Schotsehooglanders en Exmoorpony’s het gebied. De meest voorkomende heidesoorten zijn de Struikheide, Dopheide en Kraaiheide.

In 2001 is It Fryske Gea op de Heide van Allardsoog met behulp van een bordercolly gestart met een geleide vorm van begrazing. Door met behulp van een herder en een hond de schaapskudde te sturen, wordt de verbossing en de vergrassing van de heide meer gericht tegengegaan. En met succes; nu al is een positief effect op de vegetatie te constateren, aldus It Fryske Gea.

De schaapskudde bestaat momenteel uit ca. 110 schapen. En dit voorjaar zijn er ongeveer 100 lammetjes geboren !

De organisatie heeft gezorgd voor diverse attracties rond de lammetjes en schapen. Naast lammetjes kijken, konden de bezoekers korte excursies maken (45 minuten durend), demonstratie schapendrijven, schapenscheren, wol spinnen. Ook kon een bezoekje aan de plaggenhut op de hei worden gebracht.
En speciaal voor de kinderen: schaapjes maken met wol en draad, lammetjes plakken en buttons maken.

Hieronder een foto-impressie van 25 april 2004 van de periode tussen 14:45 en 15:45 uur. De eerste bezoekers waren al voor 11 uur aanwezig.

 

Geplaatst in: Bakkeveen

Geef een reactie