Natuurmonumenten verbouwt koetshuis Slotplaats

Na enkele jaren van voorbereiding lijkt het er in 2003 toch van te komen: het koetshuis wordt archeologisch centrum. De vergunningen zijn aangevraagd (en verkregen) en ook de subsidies zijn rond. In de herfst wordt begonnen. Tevens wordt hier het V.V.V.-kantoor gevestigd.

Hieronder een artikel uit de Leeuwarden Courant van vrijdag 9 november 2001 en een foto van het huidige Koetshuis.

Plan minimuseum over archeologie Bakkeveen

BAKKEVEEN – Over de eerste boeren die Friesland binnentrokken is niet veel bekend. Dat moet veranderen, vinden een aantal instanties. Dankzij een archeologisch steunpunt, oftewel een minimuseum, in Bakkeveen moeten belangstellenden alles te weten kunnen komen over de mensen die de hunebedden bouwden en grafheuvels aanlegden.

De provincie, de gemeente Opsterland, de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en It Fryske Gea steunen het plan van provinciaal archeoloog Gilles de Langen. Opsterland wil voor de realisatie van het steunpunt en het uitzetten van toeristische routes een kleine € 30.000,– beschikbaar stellen, mits andere geldverstrekkers ook met subsidie over de brug komen.

De bedoeling is om het steunpunt te vestigen in het Koetshuis van De Slotplaats. Via documentatie en videobeelden krijgen de bezoekers een indruk van het leven in de nieuwe steentijd, de bronstijd en de vroege ijzertijd.

Een route voert de belangstellenden onder meer langs de net afgegraven Sterrenschans en de grafheuvels bij Allardsoog. Mochten de plannen doorgaan, dan wordt Bakkeveen het vierde archeologische steunpunt in Friesland, na Hegebeintum, Wijnaldum en Oude Biltzijl. Ook in Veenklooster wordt gesproken over de inrichting van een minimuseum.
Rond onderstaande “vervallen” Koetshuis annex jachthut wordt het archeologisch centrum opgebouwd.

Vereniging Natuurmonumenten is in september 2003 begonnen met de verbouwing van het voormalige koetshuis van landgoed de Slotplaats in Bakkeveen. Na de verbouwing zal het gebouw dienst doen als VVV.-servicepunt en archeologisch informatiepunt. De verbouwing zal medio november klaar zijn en wordt betaald met bijdragen van de Provincie Fryslân, de gemeente Opsterland, de EEG en Natuurmonumenten. De verbouwing wordt zodanig uitgevoerd dat het oorspronkelijke karakter van het gebouw behouden blijft.

Het gebouw werd, nadat het ook enige tijd als jachthut gebruikt is, de laatste jaren niet meer gebruikt. Natuurmonumenten wil de Slotplaats zoveel mogelijk in oude luister herstellen. De voormalige sterrenschans is inmiddels gerestaureerd en momenteel wordt er hard aan het herstel van de slenken in het bosgebied gewerkt. In de toekomst zal de tuin en het park rond het landhuis opnieuw in oude stijl worden aangelegd. Hierin past ook het herstel van het koetshuis. Het is van groot belang dat het dan ook gebruikt wordt, omdat dit ook de staat van het gebouw te goede komt.

Voor het koetshuis is een herstelplan gemaakt, waarin het gebouw een centrale rol krijgt in de informatievoorziening aan de bezoekers van Bakkeveen. Zo zal er in het VVV.-servicepunt ook veel informatie te vinden zijn over de geschiedenis van Zuidoost Friesland. Daarnaast zal een deel van het gebouw gebruikt worden als ontvangstruimte voor groepen van Natuurmonumenten.

Zondagmiddag 21 september:

[21 november 2003]: De verbouw van het voormalige koetshuis vordert snel. Op 3 december zal volgens planning de oplevering plaatsvinden. Wanneer het V.V.V.-kantoor naar dit gerenoveerde pand verhuist is nog niet bekend, maar zal niet eerder dan in het voorjaar van 2004 plaatsvinden. Eerst zal de toegang tot dit gebouw verbeterd worden en ook het zicht vanaf de doorgaande weg zal verbeterd worden: bomen en struiken worden verwijderd.

[7 maart 2004]: Na de oplevering bleef het een tijdje stil. In de eerste week van maart 2004 werd de inrichting grotendeels gecompleteerd en vanaf 8 maart wordt het kantoor van de V.V.V. geopend. (Officiële opening later).
Eind februari zijn vele bossages weggehaald, zodat het nieuwe kantoor vanaf de doorgaande straat is te zien.

Deze en onderstaande foto zijn van Willem Dolstra.

Geplaatst in: Bakkeveen

Geef een reactie