Nieuwe Picknick tafel geplaatst

Woensdag 24 juli 2002 is er nabij het fietspad langs de Beakendyk in het landgoed “De Slotplaats” een picknick tafel geplaatst. Het is op het terrein tot waar enkele decennia geleden nog een boswachterwoning stond; naast de rododendrons en vruchtboom. De picknick tafel is gesponsord door loonbedrijf Gebr. Kok uit Bakkeveen.

Droge voeten.
Natuurmonumenten: Om te voorkomen dat de waterstand te veel stijgt en delen van het bos te nat worden, zullen er enkele stuwen worden geplaatst. Hiermee kan de hoogte van waterstand worden geregeld. Het stijgen van de waterstand in het bosgebied zal ook niet ten koste gaan van het wandelplezier van de bezoekers. Paden die te nat worden zullen in de toekomst worden verlegd of opgehoogd.
Vooral het gebied ten westen van camping De Wâldsang was slecht toegankelijk in natte jaargetijden. Op onderstaande foto’s is te zien welke maatregelen Natuurmonumenten heeft genomen om het bos ter plaatste toegankelijk te houden.[voorjaar 2001].

Op deze en onderliggende bijzondere foto’s van het bosgebied van De Slotplaats. (foto’s van een herfst zaterdag in 2002)

Geplaatst in: Bakkeveen

Geef een reactie