De Bakkeveenster Jûn zaterdag 24 november 2001

Hieronder en op de 2 onderliggende pagina’s volgt het verslag van het jaarlijks culturele gebeuren in Bakkeveen. De Bakkefeansters waren in grote getale naar Dúndelle gekomen: de zaal was tot de laatste staanplaats bezet! Maar wat wil je ook met zo’n gevarieerd programma:
Het optreden van De Wâldklank o.l.v. Johannes Reijinga: Om een goed beeld te schetsen van de technische mogelijkheden had de Wâldklank in het eerste gedeelte gekozen voor een gevarieerd repertoire. Hierbij werd duidelijk dat het aloude spreekwoord “Oefening baart kunst” nog steeds opgaat. Dat vorderingen snel kunnen gaan bewees Lisanne Rietveld met haar Trombonesolo. Het optreden van Mendelt Tillema , Lennard Rietveld, Mark Kok en Janina Wouda gaf aan dat er veel jong talent aanwezig is. In het tweede gedeelte kwam het populaire genre aan bod. Met veel enthousiasme werden de werken uitgevoerd. Gezien het applaus viel dit bij het publiek uitstekend in de smaak.

Hieronder enkele foto’s van het optreden van De Wâldklank.

Onderdeel: toneel

Toneelvereniging Nij Begjin had een eenakter op het programma. Men had gekozen voor een niet alledaags stuk. Het ging over ene “Klaes” of zo maar wat men hier nou precies mee wou zeggen werd aan eigen fantasie overgelaten. Verder kunnen wij u hier dan ook niets over vertellen. Het was wél duidelijk dat er ook hier een jong talent was opgestaan.

Het stuk is geschreven door Slavomir Mrozek en in het Fries vertaald door Abe Tuinman.

Acteurs:
Pake: Appie IJbma
Pakesizzer: Martine Rinsma
Eachdokter: Ronald Fokkema

Regy: Eppie Pera en instekster: Gerda IJbma

Hieronder een aantal beelden uit de eenakter. De voor de “pakesizzer” was dit het eerste optreden.

De Dûnsjongers zongen o.l.v. Germ Nicolai met muzikale begeleiding van accordeonist Aljo van Leeuwen diverse liedjes. De vonken sprongen er weer van af, en deze sloegen over naar het meezingende publiek. De dirigent had het aangedurfd ook een klassiek stuk aan het repertoire toe te voegen: Het “Slavenkoor” uit Verdi’s Nabucco., en dat ging prima ! “Schön ist die Jugend” riep nostalgische herinneringen op bij met name Hovinga (Otto) , Stoker en Wenniger (de oudste fans van de Dûnsjongers).
Er kan worden teruggezien op een zeer geslaagde avond. Gelet op de positieve reacties op alle optredens vanuit de zaal en dat er zelfs mensen uit Leiden speciaal voor deze avond naar Bakkeveen komen, is het een geweldige stimulans voor de verenigingen om zo door te gaan en u allen terug te zien in 2002.

Hieronder een 3-tal overzichtsfoto’s van het 50 leden tellende koor.

Geplaatst in: 2001-gebeurtenissen

Geef een reactie