Maquette van kabelbaan te bezichtigen

Het gonst al enkele weken van de geruchten in Bakkeveen. Een kabelbaan: komt die er wel of niet ? De plannen blijken al in een vergevorderd stadium. De maquette is binnenkort te bezichtigen.

Een aantal ondernemers van Bakkeveen heeft de koppen bij elkaar gestoken. De verkeersproblematiek rond het centrum van Bakkeveen levert volgens de bevolking veel problemen op als begin juni de nieuwe Poiesz supermarkt wordt geopend. Daarnaast hebben de nieuwe woonwijk “De Singels” en het nieuwe restaurant Jodel Lowina (v/h De Vijfsprong) natuurlijk ook geen positieve invloed op het verkeersbeeld.

Het doel van de ondernemers is om een kabelbaan aan te leggen van een terrein naast de Poiesz supermarkt naar het andere einde van Bakkeveen: het Doolhofpark. In overleg is recent besloten het traject van de kabelbaan om te leggen. Oorspronkelijk zou de Mjûmsterwei gevolg worden, maar volgens de nieuwste inzichten zal de kabelbaan via het Ankerplak gaan lopen (onderstaande schetsen zijn dus niet meer actueel). Dan krijgen ook de ouderen een goede mogelijkheid snel en vooral veilig hun boodschappen bij de nieuwe Poiesz te doen. En wat ook heel belangrijk is: de recreatieve impuls zal zodanig groot zijn, dat de exploitatie “goed rond te krijgen is”, volgens 1 van de ondernemers.

De gemeente heeft het ontwerp plan positief beoordeeld. Rond deze tijd zal de vergunning formeel ter inzage worden gelegd. De gemeente heeft de ondernemers evenwel gevraagd maximale openheid te betrachten in de plannen. Daartoe is de laatste weken een maquette gemaakt waarop het tracé van de kabelbaan is uitgezet. Ook is daarbij aangegeven welke woningen knelpunten opleveren en waar de overlast het grootst zou kunnen zijn.

Probleem was evenwel op korte termijn een goede locatie voor de plaatsing van de maquette te vinden. Maar bouwbedrijf Van der Veer bracht uitkomst: ze zijn zo ver gevorderd met de bouw van de nieuwe supermarkt dat er in het weekend de maquette voor het publiek kan worden gepresenteerd. Omdat er eerst nog opruimwerkzaamheden moeten worden verricht, zal de maquette te bekijken zijn a.s. zondag van 10 tot 12 uur in de nieuwe Poiesz supermarkt.

Hieronder een aantal animaties en echte plaatjes van de nieuwe kabelbaan in Bakkeveen. De verwachting is dat ondanks enige overlast, de bevolking toch weinig bezwaren tegen de kabelbaan zal hebben en de vergunningen snel rond zullen komen.

Hieronder een aantal foto’s van zaterdagmiddag (31 maart 2001). Zondagochtend van 10 tot 12 uur is de maquette te bezichtigen.

En hieronder het verslag zoals dat woensdag 4 april 2001 in het Klupblad van Bakkeveen gepubliceerd zal worden.

Kabelbaan wordt ongeloofwaardig.

Hieronder een samenvatting van de gebeurtenissen die leidden tot de “1 april grap”.

In het Bakkeveenster kroegen circuit is de gedachte van de kabelbaan ontstaan. Een Alpenrestaurant op De Brink. Een doolhofpark aan de andere zijde van het dorp. Twee nieuwe woningbouwplannen. Ondernemers die uitbreiden en/of nieuwbouw plegen. Bezwaren die te laat zijn ingediend en handtekeningen acties. Bakkeveen bruist van de activiteiten, dus waarom geen kabelbaan.

Het idee is door een “anonymus” naar www.bakkeveen.nl gemaild. Het bericht is vergezeld van een paar foto’s van de cabines begin februari geplaatst. Toen het Klupblad begin maart moest verschijnen, had Roy Witte geen goede omslagfoto voorhanden. In overleg is toen maar besloten “als geintje” het kabelbaan artikel van www.bakkeveen.nl ook maar in het Klupblad te plaatsen.

Pas 2 weken geleden kwam de gedachte van een 1 aprilgrap met de kabelbaan. Dat men in Bakkeveen er niet zozeer in geloofde was wel duidelijk. Maar een beetje sensatie leek ons leuk en ook niet onbelangrijk: Bakkeveen prominent in het nieuws.
De insteek was dat de verkeersproblematiek van het centrum er mee opgelost zou worden: zelfs de bewoners van ’t Ankerplak kregen een eigen halte om snel en vooral veilig boodschappen te kunnen doen bij de nieuwe supermarkt aan de andere kant van het centrum.

Willem Dolstra is gevraagd naar de mogelijkheden van plaatsing van een artikel in de Woudklank: het prachtige resultaat is iedereen ondertussen wel bekend. Willem heeft nog wat aan ons verhaal geschaafd en vervolgens is het geplaatst. Wel heeft de redacteur van De Woudklank de gemeente wat willen sparen: de items omtrent openheid van bestuur en de kwestie van heldere inspraak van de bevolking ontbrak. Maar wel prominent als voorpagina artikel. Klasse !! Het echt serieuze tintje van de kabelbaan kregen we voor elkaar door een officiële vergunningsaanvraag in te dienen en deze werd ook in de vergunningen rubriek van De Woudklank geplaatst.

In de periode vanaf donderdag middag tot en met zaterdag is het woord kabelbaan in Bakkeveen en omgeving vast vaker gevallen dan Maxima of MKZ. Overal verhalen van mensen die er in geloofden, maar de personen in kwestie zeiden het steeds zelf onmiddellijk door te hebben gehad. Maar de compositiefoto’s van Nicolaas over de kabelbaan leken dan ook wel heel echt.

Al zaterdagmiddag en ook zondagochtend passeerden veel langzaam rijdende auto’s de nieuwe supermarkt. De passagiers zaten bijna omgekeerd in de auto om nog maar een blik van de activiteiten op te kunnen vangen. Maar echt vertrouwen doen ze de situatie blijkbaar niet: ze rijden uiteindelijk toch door. Via via vernamen we dat er in de dorpen rond Bakkeveen ook veel over die “gekke” Bakkeveensters werd gesproken. Sommigen wilden als eerste een tochtje met de kabelbaan maken.

Na 10 uur zondagochtend komen er veelal nieuwsgierigen. Even de supermarkt-in-aanbouw bekijken, want de kabelbaan ? Nee, daar komen ze niet voor. Wel komen de verhalen los van anderen waar men mee gesproken had en die er wel in geloofden. En de supermarkt: Van der Veer moet opschieten want men wil graag in deze nieuwe supermarkt winkelen. Iedereen vond dat het een groot gebouw werd; de keus in artikelen wordt zo groot dat de boodschappen allemaal in Bakkeveen gehaald kunnen worden.

Een groepje mannen op de fiets blijft aan de overzijde van de straat staan en slaat de ontwikkelingen gade. Met z’n drieën bespreken ze de situatie; althans dat is aan de gebaren en het zwaaien met de armen duidelijk te zien. Groot was de verrassing dat fotograaf Harry Blokzijl van de Leeuwarder Courant langskwam. Maandag moet er een collage van 1 april grappen in Friesland in de krant gestaan hebben.

Er was minstens 1 persoon in Bakkeveen die niet twijfelde. Een mevrouw kwam rond een uur of 11 aanfietsen. Ze liep langs een groepje bezoekers niets vermoedend naar binnen om de maquette te bekijken. Toen ze weer naar buiten kwam, had ze eigenlijk nog niets door ondanks de grote 1 april plakkaten: ze zocht de eigenlijke maquette. Wiebe Kamminga hielp haar uit de droom: 1 april. Op www.bakkeveen.nl staat nog wel een foto van haar “ontnuchtering”.

De gondels krijgen een plekje in het op 19 mei te openen restaurant “Jodel Lowina”. De supermarkt wordt volgens de laatste planning op 20 juni geopend.

Er was al een enkele ondernemer die er al een beetje in begon te geloven: zou het toch niet haalbaar zijn. Een recreatieve attractie van jewelste. De vergunning is ingediend. Iedereen kan bezwaar aantekenen. Nog een kleine 2 weken …………………..

Met dank aan: Gebr. Van der Velde, Willem Dolstra, De Woudklank en afd. BWT van de gemeente Opsterland.

Nicolaas van der Veer
JanvD

Geplaatst in: 2001-gebeurtenissen

Geef een reactie