Kijken naar optocht

Frou Overwijk en Jan Overwijk op de voorgrond. O)ok op de foto beppe Johanna de Roos en Geert Annema.

Links woning kapper Overwijk (Weverswal 4),  rechts woning Fokke van der Velde (Weverswal 3)

Schuur op de achtergrond is van gebr. Wiering.

Men kijkt naar een optocht.

Geef een reactie