Opbrengst Amnesty collecte

Opbrengst van de collecte 2019

Amnesty International is een wereldwijde beweging van meer dan 7 miljoen mensen die strijden tegen onrecht. In meer dan 150 landen voeren we actie voor gerechtigheid, vrijheid, menselijke waardigheid en gelijkheid. Ons werk beschermt en versterkt mensen – van het afschaffen van de doodstraf tot het opkomen voor de vrijheid van meningsuiting, en van het beschermen van de rechten van migranten en vluchtelingen tot het strijden tegen politiek geweld en vervolging. Om dit mogelijk te maken is er in maart gecollecteerd.

Daarbij is het prachtige bedrag van  € 1.728,21 opgehaald.

  • Bakkeveen: € 762,21;
  • Ureterp: € 507,73;
  • Wijnjewoude: € 236,30;
  • Siegerswoude: € 221,97.

Amnesty dankt iedereen van harte voor de geldelijke bijdrage. Ook bedankt Amnesty alle vrijwilligers voor hun enthousiaste inzet voor deze collecte.

Namens de werkgroep Amnesty International Ureterp e.o.,  Hendrik Jan Haanstra.

Geplaatst in: 2019-gebeurtenissen

Geef een reactie