Bijeenkomst ontwikkeling Opsterland

UITNODIGING

Bijeenkomst samenwerken aan een Duurzaam, Leefbaar en Sociaal Opsterland

Om de ontwikkelagenda’s op het terrein van Duurzaamheid, Leefbaarheid en Inclusieve samenleving vorm en inhoud te geven wil het college van B&W met de inwoners van Opsterland in gesprek.

Op woensdag 21 november bent u van harte welkom in De Skâns in Gorredijk voor de aftrap van de ontwikkelagenda’s Duurzaamheid, Leefbaarheid en Inclusieve samenleving.

Programma
Datum: woensdag 21 november
Locatie: De Skâns, Loaijersstrjitte 2 Gorredijk

19.30 uur Welkom door burgemeester Ellen van Selm
19.40 uur Ferenc van Damme laat u op inspirerende wijze de veranderingen in de samenleving zien en is gespreksleider
19.55 uur Toelichting wethouders op de opgaven waar Opsterland voor staat
20.10 uur Opsterlandcafé

  • Tijdens het Opsterlandcafé wordt in verschillende rondes over het volgende gesproken:
  • Welke ideeën heeft u om in de toekomst beter samen te werken?
  • Welke thema’s en uitdagingen zien de inwoners op het gebied van Duurzaamheid, Leefbaarheid en Inclusieve samenleving?
  • Wat willen de dorpen zelf doen?
  • Wat kan de gemeente doen?

21.45 uur Hoe nu verder
22.00 uur Sluiting

We zien u graag op 21 november!

Meld u aan!
Meld u voor 11 november aan voor de bijeenkomst via de onderstaande button.

Aanmelden bijeenkomst

Geplaatst in: Bakkeveen

Geef een reactie