Massale kap van oude eiken en beuken

Massale kap van oude eiken en beuken onder andere langs de Duerswâldmerwei

Massale kap van oude eiken en beuken onder andere langs de Duerswâldmerwei

De gemeente Opsterland is van plan (er is nog geen besluit) om vrijwel alle bomen te kappen langs de Duerswâldmerwei die binnen een halve meter van de wegverharding staan. Vrijwel alle oude bomen langs deze weg zullen dan sneuvelen. Het gaat om 235 meerendeels gezonde oude eiken en beuken.

Eerder heeft de Natuerferiening te kennen gegeven dat uitvoering van dit plan onherstelbare gevolgen zal hebben voor de voor onze gemeente zo kenmerkende landschapsstructuur met schitterende en sfeervolle bomenlanen.

De gemeente heeft vervolgens een onderzoek laten uitvoeren naar de ‘cultuurhistorische en ecologische waarde’ van de bomen langs deze en nog vier andere wegen met oude bomen. Echter, een onderzoek naar de cultuurhistorische waarde is niet uitgevoerd door het onderzoeksbureau dat is ingehuurd. De Natuerferiening heeft daarom te kennen gegeven dat de resultaten van het onderzoek tekort schieten voor een goede beoordeling van de plannen.

zie voor het volledige artikel: http://www.natuur-bakkeveen.nl/massale_kap_van_oude_eiken_en_beuken_onder_andere_langs_de_duerswldmerwei

Geplaatst in: Natuerferiening Bakkefean

23 reacties op “Massale kap van oude eiken en beuken

 1. D.R. zegt:

  Sommige dingen vallen niet te rijmen, immers tussen Hemrik en Beetsterzwaag zijn tijdens de renovatie van de Poostweg wel jonge bomen vlak langs de weg geplaatst…..

 2. AH zegt:

  Eeuwig zonde. En nooit te herstellen.
  Op de Mjumsterwei zetten ze wegversmallingen en hier willen ze de natuurlijke weghalen.

 3. Jitte zegt:

  Onbegrijpelijk en onvoorstelbaar kortzichtig. Omdenken: men stelt dat de bomen gekapt moeten worden ter bevordering van de verkeersveiligheid – daarmee wordt het breder en kunnen we weer wat harder rijden. Beter zou het zijn om ter plaatse van de smallere stukken (waar de bomen heel dicht op de weg staan) juist een kunstmatige wegversmalling te creëren. Forceer maar dat de auto’s om de paar honderd meter stapvoets moeten rijden, dat bevordert de verkeersveiligheid. De mensen die dat niet bevalt die kiezen wel een andere route.

 4. Berend Henk Huizing zegt:

  Dit is absurd en kan natuurlijk niet! Er is geen wethouder die aan zijn achterban kan uitleggen dat de Duerswaldmer Wei, als groene poort van ons dorp, moet worden afgebroken voor een ‘snelweg’ tussen Bakkeveen en Wijnjewoude.

  Het is begrijpelijk dat je hinder hebt van de smalle weg als je met hoge snelheid over de klinkers rijdt. Dit gebeurt bij voorkeur in ‘spitstijd’ of midden in de nacht. Ook is het begrijpelijk dat groot agrarisch verkeer hinder ondervindt van de smalle weg. Maar zij gebruiken de weg niet dagelijks en zeker geen uren achtereen.

  De werkelijke reden voor dit onzalige plan blijft voor mij dus een raadsel. Wie wil samen met mij uitzoeken wat de status van dit plan is, en zo nodig kracht mobiliseren om onze ‘groene toegangspoort’ te behouden?

 5. i.o. zegt:

  dit kan toch niet waar zijn ?, kunnen we dit niet tegenhouden dan als bewoners van bakkeveen? het gaat toch om ons dorp en onze omgeving?

 6. Jacob zegt:

  Dit kunnen we niet zomaar laten gebeuren.

  Er is nog wat aan te doen. Voor eerst stuur een brief, per post en/of per mail naar de griffier van de gemeente ter attentie van de raad. Hoe meer mensen dit doen hoe meer men er achter komt dat we dit niet willen met z’n allen. Als er veel brieven bij de gemeente binnen komen komt het weer op de agenda te staan en moet de raad er weer naar kijken.

  Dus mensen klim in de pen of druk wat op je toetsenbord maar stuur een brief naar de gemeente.

 7. Arjen Nieveen zegt:

  We moeten als dorp zoveel mogelijk handtekeningen regelen tegen dit besluit en dit aanbieden aan de wethouder en de gemeenteraad, bij voorkeur met pers erbij.

 8. Jan van Dalen zegt:

  De gemeente is al langere tijd bezig om te onderzoeken hoe 4 historische “lanen” in Opsterland beheerd/ondeerhouden moeten worden. Het betreft hierbij o.a. de weg Bakkeveen – Wijnjewoude vv. (Duurswald/Duerswaldmerwei). Om voldoende feitenkennis te vergaren zijn al diverse onderzoeken uitgevoerd en rapporten geschreven. Het proces is nu zover dat per “laan” met betrokkenen wordt gesproken wat de beste wijze van beheer/onderhoud is. Naast het “mooie” plaatje is er ook aandacht voor aspecten zoals veiligheid, historie, natuurwaarde, etc.
  De gemeente is een aantal scenario’s aan het uitwerken en het hierboven geschetste plan is gebaseerd op een scenario dat 50 cm aan weerszijden van de bestrating vrij van bomen moet zijn. Maar er zijn natuurlijk ook andere uitgangspunten te hanteren.
  Het overleg met Plaatselijk Belangen van Bakkeveen en Wijnjewoude moet nog plaatsvinden (waarschijnlijk begin oktober). Dan zal het beeld sterk genuanceerd worden en ook andere oplossingen de revue passeren (waaronder niets doen en alleen de zieke bomen verwijderen).
  Als er eenmaal een voorstel is voor de betreffende laan, zal dit aan de gemeenteraad voorgelegd worden.

  Het proces bevindt zich nu nog maar in de beginfase (orientatiefase). Het zal nog wel een tijd duren voordat er een gedragen aanpak is die aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd.
  Jammer dat de oorspronkelijke versie van het bericht van de natuurvereniging bij velen een ander beeld heeft doen ontstaan dan dat er werkelijk is afgesproken.
  De hierboven geschetste procesgang is vanochtend door de betrokkenen bij de gemeente (her)-bevestigd.

 9. Johan Sieswerda zegt:

  Goed artikel van de natuurvereniging / natuerferiening op de Bakkeveen website.
  Een zakelijke constatering dat het onderzoek onvolledig is uitgevoerd.
  Een eindoordeel kan niet zonder een gedegen onderzoek naar de cultuurhistorische waarde.

  Qua verkeersveiligheid is al lang bewezen dat versmalde wegen snelheidsduivels afremmen.
  Kijk maar naar de wegversmallingen tussen Bakkeveen – Allardsoog.

  Wethouder Kooistra wilde eerst overal in de oude lanen de botte bijl zetten.
  Vanwege geld/bezuinigingen en snelle doorstroming van auto- en vrachtverkeer.
  Ik heb deze dwaze actie toen geagendeerd voor de raadsvergadering. Voor een heroverweging.
  De natuurvereniging uit Bakkeveen heeft daar een indrukwekkende reactie afgegeven aan de politiek.

  Ik ben benieuwd of de gemeente zich iets aantrekt van krêft fan de mienskip en uiteindelijk overtuigd raakt van dit groene goud in Opsterland. Het kan namelijk totaal anders.
  Zo behandelt men op het Duitse eiland Rügen de smalle oude lanen als toeristische pareltjes.

  • D.R. zegt:

   En wat te denken van de hedges in Ierland, waarvan de Dark hedges (king’s road) in county Antrim, gebruikt worden als decor in de tv serie Game of Thrones. Deze trekken nu hordes toeristen!
   Zo spectaculair als deze King’s Road is de Duerswâldmerwei natuurlijk niet, maar je moet je wel flink afvragen wat je weggooit en gevoel voor historie houden. Je hoort zo vaak dat Bakkeveen een prachtige toegangspoort heeft.

 10. Kitty zegt:

  Het valt ook nog maar te bezien of er wel nieuwe bomen worden aangeplant na kap van de oude. In onze straat zijn een paar jaar geleden ook bomen gekapt. Voor een deel zouden nieuwe bomen geplant worden, maar dat is tot op heden niet gebeurd. Er was geen geld meer voor……

 11. Peter zegt:

  Wat zijn de feiten?

 12. AnitaB zegt:

  Lastig….. Het zal je kind maar zijn dat daar tot stilstand komt.

 13. jappie van der Meulen zegt:

  De feiten zijn

  Dat het een schitterende bomenlaan is
  Dat er te veel doden en gewonden zijn gevallen
  Dat er veel bomen zijn met schade (schors eraf )
  Dat sommige bomen niet langs de weg staan maar erin

  Wat is de oplossing

  Natuerferiening, plaatselijkbelang en gemeente:
  Een verkeersdeskundige en een boomdeskundige
  Alle bomen eens goed bekijken
  Daarna moet een veilige en mooie oplossing mogelijk zijn

  Jappie van der Meulen

  Lid van de natuerferiening en plaatselijkbelang

 14. Appie zegt:

  Mijn vader is indertijd tegen een van deze bomen om het leven gekomen. Wat eerder ze gekapt worden hoe liever. Ze staan met de huidige vervoermiddelen veel te dicht op de weg. De landbouw voertuigen van tegenwoordig zijn vaak 3 meter breed. Daarvoor is deze weg al helemaal niet meer geschikt.

 15. AnitaB zegt:

  We hebben het toch over de bomen die binnen een halve meter van de wegverharding staan. Dan houden we toch een prachtige poort over?

 16. Johan Sieswerdas zegt:

  Ik heb dit weekend schriftelijke vragen ingediend bij de gemeente. Zie:
  https://opsterlanders.wordpress.com/2017/09/24/schriftelijke-vragen-over-kapbeleid-oude-lanen-in-opsterland/

  Het oorspronkelijke plan het college van B&W om bomen in oude lanen te gaan kappen is te vinden op:
  https://www.opsterland.nl/gemeenteraad/dsresource?objectid=4aaa6697-15bd-4016-8ac6-a5f5fac0611e

 17. durk zegt:

  Door ondeskundig snoeien en wegonderhoud zijn veel bomen niet om aan te zien

Geef een reactie