Verkeersomleiding tot eind juli

Werkzaamheden aansluitende wegen N381 van invloed op bereikbaarheid Bakkeveen

Binnenkort start aannemer Boskalis met de reconstructiewerkzaamheden aan de voormalige N381 tussen Wijnjewoude en Donkerbroek. Deze werkzaamheden worden in opdracht van provincie Fryslân uitgevoerd en maken onderdeel uit van Project N381.

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd, per fase worden omleidingen ingesteld voor het doorgaande verkeer tussen Bakkeveen richting de N381 bij Wijnjewoude:

  • Fase 1: van 7 maart tot 12 april is in Wijnjewoude de Merkebuorren buiten bebouwde kom tot en met de kruising Opperhaudmare gestremd; het verkeer vanaf de N381 naar Wijnjewoude en vice versa wordt omgeleid over Bakkeveen en Waskemeer – Leidyk;
  • Fase 2: van 12 april tot 30 mei is de Opperhaudmare vanaf de kruising Leidyk tot Wijnjewoude gestremd; het verkeer vanaf de N381 naar Waskemeer-Leidyk en vice versa wordt omgeleid over Wijnjewoude en Bakkeveen;
  • Fase 3: van 30 mei tot eind juli is zowel de Weinterp als de Opperhaudmare ter hoogte van Klein Groningen gestremd; Verkeer vanaf de N381 naar Wijnjewoude en vice versa wordt omgeleid over de op- en afritten Donkerbroek en Ureterp.

Kijk voor meer informatie over het project N381 op www.n381.nl

Geplaatst in: 2016-gebeurtenissen, Bakkeveen

Geef een reactie