World Servants hebben geld binnen !

Beste lezers,

Als eerste willen wij graag melden dat wij al het geld bij elkaar hebben!!

De aardappelactie heeft een bedrag opgebracht van €2232,65! We willen iedereen bedanken die hier aan mee hebben geholpen, alle mensen die wat hebben gekocht maar ook natuurlijk alle vrijwilligers die hebben geholpen om het mogelijk te maken!

Wij hebben ook bij de musical ‘lekkers’ en kaarten verkocht en dit had een opbrengst van €213,20. Iedereen heel erg bedankt voor het kopen bij onze stand!

Johanna is bij de musical druk bezig geweest met het verkopen van koeken en cake tijdens het oefenen maar ook tijdens de uitvoering, dit had een opbrengst van €127,90!

2 maart hebben wij ook weer een collecte in de kerk gehad, die heeft ongeveer een opbrengst van €90,00!

Ook zijn er houten paaseieren verkocht en hiervoor hebben wij €50,00 gekregen en ook de volgende groep krijgt al €50,00!

Van de diaconie Opsterland Noord hebben we nog een gift gekregen van €200,00, heel erg bedankt hiervoor!

Wij hebben besloten om het extra geld dat wij bij elkaar hebben gebracht dit jaar, naar onze challenge doen. Dit houdt in, dat wij nog geld sparen voor het inrichten van de school die we bouwen. Zoals tafels en stoelen maar ook schriften en schrijfmateriaal.

Wij willen Johanna heel erg bedanken voor de inzet, begeleiding en de hulp en ook natuurlijk Peter voor de assistentie. Kitty willen we heel erg bedanken voor het bijhouden van onze financiën en dat ze ons op de hoogte hield!

De volgende groep gaat al vast beginnen met acties en we wensen hun veel plezier en succes!

Wij blijven nog even door gaan met het verkopen van pepermuntjes in de kerk. Die opbrengst gaat naar de spullen die wij mee (moeten) nemen voor het kinderwerk.

Nieuw bankrekening nummer!!
Wij zijn overgestapt naar een andere bank, dus daarom ook een nieuw rekeningnummer.
Als u een gift wilt overmaken kan dat voortaan op:
             IBAN-nummer: NL23RABO0146435788
            t.n.v. St. Ond. Chr. Act. Bakkeveen

             o.v.v. WS en Bolivia

Iedereen heééééééééééééééél erg bedankt voor het helpen en steunen!
Carla van Valkenburg, Jannie van der Veer en Eva Flapper.

Geplaatst in: World Servants

Geef een reactie