Dorpskom Bakkeveen krijgt nieuw bestemmingsplan

Er komt een geheel nieuw bestemmingsplan onder de kom van Bakkeveen te liggen. Vanaf maandag 18 februari mogen inwoners en ondernemers schieten op het voorontwerp dat dan ter inzage ligt in het gemeentehuis in Beetsterzwaag.

In het nieuwe bestemmingsplan wil de gemeente Opsterland wonen, werken en recreëren beter op elkaar afstemmen. Het gaat om de bestemmingsmogelijkheden voor de gehele dorpskern, (woningen en bedrijven), twee campings en een kleinschalige bedrijvenlocatie aan de Mandewyk.

Gebiedsproject Dûnsân, inclusief Dûndelle, en de herinvulling van de hoek Mjûmsterwei/Tsjerkewâl vallen niet onder dit bestemmingsplan. Die projecten vindt de gemeente zo ingrijpend, dat daarvoor opzichzelfstaande procedures volgen.

Procedure
Het voorontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 18 februari zes weken ter inzage en is dan raadpleegbaar via www.opsterland.nl.

Daarna worden de mondelinge en schriftelijke reacties beoordeeld en wordt het plan aangepast tot een ontwerpbestemmingsplan. Ook dat plan wordt weer ter inzage gelegd en biedt de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen.

Geplaatst in: Algemeen, Bakkeveen

Geef een reactie