Impressie Duindienst zondag 12 augustus

Duindienst
zondag 12 augustus 2012

De laatste van de vier duindiensten in Bakkeveen werd gehouden in de stralende zon. Pastor Oosting ging voor in deze dienst met het thema ‘Mijn juk is zacht’, muziekkorps De Bazuin uit Ureterp begeleidde de dienst.

De geluidsinstallatie liet het afweten zodat de pastor midden tussen de circa 60 gasten ging staan, zodat iedereen haar goed kon horen. Een klein deel van de gulle giften zal benut worden voor renovatie of vervanging van de geluidsinstallatie, zodat volgend jaar alles weer naar behoren werkt.
 

Geplaatst in: Kerken

1 reactie op “Impressie Duindienst zondag 12 augustus

 1. Hans Wiebenga zegt:

  De duindienst van 12 augustus jl vond ik bijzonder. De pastor, mevrouw Oosting van Ureterp bracht een preek die naar ik denk erg apart was. Het begon al met het Intochtslied Lied 434, dit had niet treffender gekund. Tot nu toe had ik niet eerder een preek gehoord die over het “juk” ging. Mevrouw Oosting had het over het juk dat ossen als lastdieren om krijgen om zware lasten te trekken.
  Maar ook mensen kunnen in hun dagelijks leven zware lasten te dragen krijgen, een dierbaar iemand verliezen, ziekten die gezinnen teisteren (vooral in derde wereld landen), kinderen die verkeerde vrienden kiezen en daardoor vervreem-den van hun ouders. Er zijn veel “jukken” te dragen zoals in Mattheüs 11:29 wordt beschreven “mijn juk is zacht, en mijn last licht” en “ik heb 5 juk ossen gekocht” Lucas 14:19.
  De preek van mevrouw Oosting vond ik erg toepasselijk en sloot goed aan bij de Schriftlezing van Jeremia.
  Van de vier duindiensten konden wij bij drie aanwezig zijn. Jammer dat de duindiensten voorbij zijn, ik wens u, mensen van de kerk in Bakkeveen toe dat u voor 2013 weer zulke mooie diensten kunt opzetten. Volgende diensten hopen wij DV weer bij te wonen.
  Veel succes, alle goeds toegewenst. Met vriendelijke groet,
  Hans Wiebenga, 15-08-2012
  Gem.Littenseradiel

Geef een reactie