Houtkap in Mandeveld

Houtkap in Mandeveld bij Bakkeveen

Staatsbosbeheer gaat de komende weken kapwerkzaamheden uitvoeren in het Mandeveld. De dunning zal door het hele bos plaatsvinden. Ook langs de randen van het gebied worden bomen gekapt. Staatsbosbeheer wil hiermee het bos verjongen en de bosranden afwisselender maken. De werkzaamheden starten waarschijnlijk deze week. Tijdens de werkzaamheden zullen wandelpaden zoveel mogelijk worden ontzien. Toch kan het voorkomen dat de wandelroute op enkele plaatsen beschadigd wordt. De paden worden na de houtoogst zo snel mogelijk hersteld.

Door houtkap wil Staatsbosbeheer het Mandeveld gevarieerder maken, ook voor toekomstige generaties. Door uitdunning krijgen bomen meer ruimte om zich te ontwikkelen. Er valt meer licht op de bodem waardoor lage begroeiing ontstaat. Goed voor verschillende planten- en diersoorten en ook goed voor het bos. Door eindkap ontstaat ruimte voor jong bos.

Meer verjongen
Staatsbosbeheer gaat de komende vijf jaar meer kappen om vergrijzing in de bossen tegen te gaan. Dit is een inhaalslag: afgelopen 10-20 jaar heeft het accent in de bossen vooral gelegen op natuur en recreatie. Om ook de houtproductiefunctie van het bos op de lange termijn veilig te stellen is het noodzakelijk meer te verjongen. Jong bos krijgt hiermee de ruimte: bos blijft bos.
De opbrengsten worden gebruikt om het beheer van de natuur te financieren.

Nederlands hout
Nederland verbruikt ca. 16 miljoen kubieke meter hout per jaar, voor onder andere huizenbouw, papier en verpakkingsmaterialen. Voor deze hoeveelheid hout is een oppervlakte productiebos van twee keer de grootte van Nederland nodig. Het merendeel van ons hout komt dan ook uit het buitenland. Staatsbosbeheer vindt het belangrijk hout van eigen bodem te oogsten. Uit Nederlandse bossen wordt rond de zeven procent van onze houtbehoefte gedekt. Zo dragen we er aan bij dat Nederland niet alleen hout consumeert terwijl elders in de wereld hele ecosystemen worden vernietigd voor onze houtconsumptie. Jaarlijks oogst Staatsbosbeheer hout in ongeveer 10 procent van het totale bosbezit.

Gevolgen voor de bezoeker
De komende weken is een grote machine aan het werk in het Mandeveld. Een imponerend gezicht. Het gebied blijft toegankelijk en u bent van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen. Een waarschuwing is wel op z’n plaats: kom niet te dicht in de buurt van de machine maar houdt ruim afstand.

Meer informatie, vragen of klachten?
Dan kunt u contact opnemen met:
Boswachter Roel Vriesema, tel 06-51046388
M: [email protected] 

 
 

Geplaatst in: Staatsbosbeheer

1 reactie op “Houtkap in Mandeveld

  1. vincent zegt:

    Prima als men de bossen wil behouden voor de volgende generaties en het zal wel moeten die houtkap maar nu even wat anders ! Hoe zit het met de paden in het Oude bos en bij de de Slotplaats worden deze paden ook weer strak getrokken ? Zeker in het Oude bos is het een schandaal hoe dat erbij ligt, mensen klagen steen en been. Heeft men maling aan de mensen die er fijn willen wandelen en genieten van het bos . Ook het fietspad in De Slotplaats is
    `bewerkt´, wat een aanfluiting is dat zeg. Dit is mijn frustratie van deze houtkap en ik denk dat ik niet de enige ben. Staatsbosbeheer zal weten wat ze doen, het enige wat ik wil zeggen, lever de paden af zoals ze waren !!

Geef een reactie