Agenda ALV Plaatselijk Belang (14 april)

Algemene ledenvergadering Plaatselijk Belang Bakkeveen

Aanvang: 20.00 uur

Lokatie: MFC Dúndelle

1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag ledenvergadering 16 april 2007
4.. Jaarverslag
5. Verslag Penningmeester
6. Verslag van de Kascommissie en benoeming nieuw lid (aftredend dhr. J.Jongstra).
7. Bestuursverkiezing:

Aftredend en niet herkiesbaar: Jos Leautaud en Annie de Heij. We hebben de heer T. Visser en mevrouw N. Haisma bereid gevonden om in het bestuur plaats te nemen. Tegenkandidaten kunnen minimaal 1 uur voor de vergadering ingeleverd worden bij de voorzitter.Een kandidatuur dient schriftelijk te worden ingeleverd, voorzien van minimaal 10 handtekeningen van leden van Plaatselijk Belang.

8. Vrijwilliger(s) van het jaar
9. Rondvraag
10. Jan van Dalen presentatie website
11. Pauze
12. Presentatie NATURA 2000

Geplaatst in: Plaatselijk Belang

Geef een reactie