Europese vogelteldag in Bakkeveen op 6 oktober

Op zaterdag 6 oktober 2007 wordt weer de EuroBirdwatch gehouden.

Deze activiteit houdt in dat in bijna 30 Europese landen die dag “alle” trekvogels worden geteld. De dag wordt georganiseerd door Vogelbescherming Nederland. Ook de Natuur- en Vogelwacht Bakkeveen doet hiereen mee en wel op de volgende manier:

Vanaf zaterdag 6 oktober 07:30 uur (tot een uur of 14.00) wordt een telpost bemand op de Duurswoudster Heide door leden van de Vogelwacht Bakkeveen. De telpost is op de uitkijkbult (vanaf de parkeerplaats t.o.v. het kerkje van Duurswoude de heide inlopen en na plm 800 meter bevindt zich de uitkijkbult.

Belangstellenden zijn van harte welkom. Er wordt door de leden trekvogels en ook andere soorten vogels geteld. Er wordt uitleg gegeven over de vogeltrek en over vogels in het algemeen. Mogelijk wordt er ook een of enkele excursies aan verbonden.

Het weer lijkt goed te worden, droog in ieder geval.

Tot Zaterdag !

Geplaatst in: Natuerferiening Bakkefean

Geef een reactie