Filter

sluis

uitgave j v d ploeg 5 cent zegel Allemaal Lindebomen. Vrachtwagen van Valk; hoog beladen. Zonnescherm aan de kroeg.

Geopende sluis

Electrische verlichting, dus na 1924. Wachtende schepen in de sluis. Werkzaamheden walbeschoeiing. Er staat 1 melkbus helemaal rechts op de foto.    

Sluis

Uitzicht naar Siegerswoude. Kaart met 1½cent zegel. Links naast vrachtwagen woning van schoenmaker Jacob van der Veen. Er is bovengrondse elektriciteit. Weverswal is nog niet … Lees verder

juliana

prinses juliana onder begeleiding van baron Harinxma thoe Sloten commissaris der Koningin in Friesland. Gebruiken de lunch in het landhuisje vanDe Jonge van Zwijnsbergenà Nijholt. … Lees verder