fantasie boom

deze bijzondere fantasie boom heeft rechts de vorm van een gezicht en lijkt zo te waken over het bos.