27-01-2009 Brief/Oproep over de gevolgen van de nieuwe N381
24-01-2009 N381: wel of niet ten koste van Bakkeveen?
22-01-2009 Herinrichting Mjumsterwei/Tsjerkewal: inloopavond
10-01-2009 Gemeente Opsterland over het (voetbal)oefenveldje
17-12-2008 Herinrichting Mjumsterwei/Tsjerkewal
21-11-2008 Herinrichting Mjumsterwei/Tsjerkewal
31-10-2008 Weer stankoverlast door de Bakkeveense vaart
27-10-2008 Discussieavond Mjumsterwei/Tsjerkewal komt te vervallen
11-10-2008 Pannakooi.
10-10-2008 De Bakkeveense vaart is deze winter weer op orde
08-10-2008 1 miljoen euro begroot voor Bakkeveen
30-09-2008 Wetterskip gaat de vaart aanpakken
29-09-2008 Wetterskip wil gesprek over onderhoud van Bakkeveense vaart
24-09-2008 Wetterskip: doch wat oan ús stjonkfeart! (3)
24-09-2008 ChristenUnie op werkbezoek bij de Wâldsang
23-09-2008 Stand van zaken ontmoetingsplek jeugd
23-09-2008 Wetterskip: doch wat oan ús stjonkfeart! (2)
22-09-2008 Wetterskip: doch wat oan ús stjonkfeart! (1)
19-09-2008 Jaarlijks overleg Plaatselijk Belang met de gemeente
16-09-2008 Hoge investeringen in Bakkeveen (2009-2012)
05-09-2008 Forse ledenwinst voor Plaatselijk Belang Bakkeveen
18-08-2008 Brief gemeente m.b.t. Mjumsterwei/Tsjerkewal
18-07-2008 Impressie bezoek burgemeester Ravenstein (nu met filmpjes)
15-06-2008 Gemeente politiek over hoek Tsjerkewal/Mjumsterwei
17-05-2008 PB: jaarverslag 2007
17-05-2008 Jaarverslag 2007 Plaatselijk Belang
15-05-2008 Bakkeveen kiest voor sociale woningbouw
06-05-2008 Informatiebijeenkomst Tsjerkewâl/Mjûmsterwei
19-04-2008 Huub Bouma vrijwilligster 2007
14-04-2008 Notulen + financieel verslag Plaatselijk Belang
14-04-2008 Agenda ALV Plaatselijk Belang (14 april)
06-04-2008 Acties SOP (Sport Ontmoeting Plek) Bakkeveensterjeugd
16-02-2008 Autowas actie op parkeerterrein bij de Poiesz
10-02-2008 vervolg sport ontmoetings plek
05-12-2007 Autowassen bij Poiesz-supermarkt
21-09-2007 Op weg naar een nieuw JOP
21-09-2007 Informatiebijeenkomst Dorpssteunpunt Bakkeveen
07-08-2007 Verkeersoverlast N917 (Foarwurkerwei) wordt aangepakt.
16-07-2007 Vrijwilligers van het jaar
16-07-2007 Natura2000 (24-02-2007)
16-07-2007 Project Dunsan (januari 2007)
16-07-2007 Bezoek B&W aan Bakkeveen (2002)
16-07-2007 Officieel
24-02-2007 Natura2000 gebied: Bakkeveense duinen.
25-09-2006 Nieuwbouw in Bakkeveen.