Aanvragen dorpsbudget Bakkeveen

Plaatselijk Belang Bakkeveen ontvangt jaarlijks een kleine  € 4.000,- van de gemeente Opsterland t.b.v. het dorpsbudget. Dit bedrag is bedoeld om bij te dragen aan de leefbaarheid in het dorp en de burgerparticipatie te vergroten.

Spelregels:

  • Plaatselijk Belang is verantwoordelijk voor het dorpsbudget
  • Het budget moet worden ingezet voor projecten/activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid binnen Bakkeveen
  • Er is draagvlak vanuit het dorp voor het project of de activiteit
  • Wijzigingen in de openbare ruimte (groen/grijs) worden overlegd met de gemeente
  • Het budget is niet bedoeld om reguliere kosten (bijvoorbeeld vergaderkosten e.d.) van organisaties te financieren
  • Het budget mag niet worden ingezet voor activiteiten/projecten die in strijd zijn met de wettelijke bepalingen of (toekomstig) beleid van de gemeente
  • De projecten/activiteiten waarvoor het dorpsbudget wordt ingezet hebben geen structureel karakter
  • Plaatselijk Belang heeft de mogelijkheid om (een deel van) het budget tijdelijk te sparen

Hieronder het aanvraagformulier. Je stuurt het in en ontvangt binnen enkele minuten een automatische bevestiging van ontvangst. De beoordeling neemt wat meer tijd in beslag; je ontvangt binnen 4 weken in ieder geval een reactie.
Veel succes met het verder verbeteren van de leefbaarheid binnen ons dorp !

Aanvraag Dorpsbudget Bakkeveen

Aanvraagformulier om een bijdrage uit dorpsbudget Bakkeveen aan te vragen. Het formulier wordt naar Plaatselijk Belang Bakkeveen gezonden.
  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.

 

Nieuws

19-09-2008 Jaarlijks overleg Plaatselijk Belang met de gemeente
16-09-2008 Hoge investeringen in Bakkeveen (2009-2012)
05-09-2008 Forse ledenwinst voor Plaatselijk Belang Bakkeveen
18-08-2008 Brief gemeente m.b.t. Mjumsterwei/Tsjerkewal
18-07-2008 Impressie bezoek burgemeester Ravenstein (nu met filmpjes)
15-06-2008 Gemeente politiek over hoek Tsjerkewal/Mjumsterwei
17-05-2008 PB: jaarverslag 2007
17-05-2008 Jaarverslag 2007 Plaatselijk Belang
15-05-2008 Bakkeveen kiest voor sociale woningbouw
06-05-2008 Informatiebijeenkomst Tsjerkewâl/Mjûmsterwei
19-04-2008 Huub Bouma vrijwilligster 2007
14-04-2008 Notulen + financieel verslag Plaatselijk Belang
14-04-2008 Agenda ALV Plaatselijk Belang (14 april)
06-04-2008 Acties SOP (Sport Ontmoeting Plek) Bakkeveensterjeugd
16-02-2008 Autowas actie op parkeerterrein bij de Poiesz
10-02-2008 vervolg sport ontmoetings plek
05-12-2007 Autowassen bij Poiesz-supermarkt
21-09-2007 Op weg naar een nieuw JOP
21-09-2007 Informatiebijeenkomst Dorpssteunpunt Bakkeveen
07-08-2007 Verkeersoverlast N917 (Foarwurkerwei) wordt aangepakt.
16-07-2007 Vrijwilligers van het jaar
16-07-2007 Natura2000 (24-02-2007)
16-07-2007 Project Dunsan (januari 2007)
16-07-2007 Bezoek B&W aan Bakkeveen (2002)
16-07-2007 Officieel